– Folk er usikre på utviklingen fremover, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

– Folk er usikre på utviklingen fremover, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

NBBL melder om lave boligprisforventninger i november

– Tre av ti venter lavere boligpriser om et år. Dette peker mot et fortsatt kjølig boligmarked de neste månedene, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL om de ferske tallene fra NBBLs boligmarkedsbarometer.

Boligprisforventningene holdt seg uendret fra oktober til november, etter å ha falt markert måneden før. Det skriver NBBL i en pressemelding.

I november oppga 39 prosent av husholdningene at de tror boligprisene vil være høyere 12 måneder frem i tid, mens 30 prosent venter lavere boligpriser. Flere tror på prisoppgang enn nedgang, men boligprisforventningene er på et lavt nivå i historisk sammenheng.

– At så mange som tre av ti venter boligprisnedgang betyr at det er en usikkerhet rundt den videre utviklingen i boligmarkedet. Når usikkerheten er stor, vil folk være mer forsiktige i budrunder og beslutninger knyttet til kjøp og salg av bolig, sier Hilde Midsem.

Samtidig venter et klart flertall av husholdningene at boliglånsrenten skal videre opp. 70 prosent tror rentenivået vil være høyere om 12 måneder.

– Dagens svake kronekurs, kombinert med et oppsving i konsumprisveksten i oktober, peker sterkt mot at Norges Bank vil heve renten enda en gang i desember. Resultatene fra undersøkelsen speiler dette, andelen som venter høyere renter økte fra oktober til november, sier Midsem.

– Husholdningenes vurdering av boligpriser og renter fremover er ikke gode nyheter for nyboligmarkedet. Salget av nye boliger er på sitt laveste nivå siden finanskrisen. Utsikter til høyere rentekostnader og høy grad av usikkerhet er viktige årsaker til det lave salget av nye boliger. Et oppsving i etterspørselen etter nye boliger vil først komme når denne usikkerheten har lagt seg. Der er vi ikke ennå, sier Midsem.

– Boligprisforventningene holdt seg uendret fra oktober til november, det var også lite endring i jobbtryggheten i denne perioden. Litt høyere renteforventninger bidro imidlertid til at boligmarkedsbarometeret svekket seg noe i november. Indeksverdien falt fra 15 i oktober til 11 i november. Lavere indeksverdi peker mot et kjøligere boligmarked fremover. Resultatene i boligmarkedsbarometeret peker mot et fortsatt kjølig boligmarked, men ikke noe stek nedgang i boligprisene. Selv om boligprisforventningene er lave i historisk sammenheng, er det fortsatt flere som tror på prisoppgang enn nedgang. Og jobbtryggheten holder fortsatt et høyt nivå, , melder NNBL.