Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen / NBBL

NBBL: Boligprisene steg 2,1 prosent i 2019

NBBLs prisstatistikk viser at prisen på borettslagsboliger var uendret i 4. kvartal. I løpet av 2019 økte de 2,1 prosent.

De regionale tallene viser sterkest prisvekst i Oslo, det øvrige Østlandet og i nord. I sum har det ikke vært store differanser mellom regionene, og vi legger dermed bak oss to år med moderat boligprisvekst.

– NBBL tror at utviklingen fortsetter i 2020 og forventer at boligprisene om ett år vil være på omtrent samme nivå som i dag, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes.

Prognosen er i hovedsak basert på følgende argumenter:

  • Veksten i norsk økonomi dempes.
  • Befolkningsveksten har avtatt, samtidig som det bygges og ferdigstilles mange boliger også i 2020.
  • Det tar tid før renteøkningene i 2019 får full effekt, de vil dermed bremse markedet også i 2020.
  • Boliglånsforskriften videreføres og holder potensielle boligkjøpere utenfor markedet.