Næringen trenger forutsigbarhet

Vi står nå midt oppe i en krise som rammer Europa på mange ulike måter, og uforutsigbarheten er stor. Nå varsler statsministeren også om at det vil komme flere kutt innen de statlige bygg- og anleggsinvesteringene.