Nær 400.000 kan tenke seg å kjøpe småbruk

Nesten hver tiende voksne nordmann kunne tenke seg å kjøpe et småbruk, viser en ny undersøkelse. Men bare hver tredje spurte kunne tenke seg å drive småbruket.

Tallene kommer fra undersøkelsen Norsk Monitor utført av Synovate.
- Disse tallene stadfester det vi har funnet tidligere - at det finnes mange mennesker rundt i landet som kan tenke seg å kjøpe og bosette seg på et småbruk, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (Sp).

Ganske interessert
19 prosent av de spurte er «litt interessert», 5 prosent er «ganske» interessert og 4 prosent av de spurte svarer at de er «meget» interessert i å skaffe seg et småbruk på landet.

Med 3,8 millioner nordmenn over 18 år betyr det at i underkant av 400.000 er ganske eller meget interessert i å kjøpe småbruk.
35 prosent vil nøye seg med å bo på bruket, mens en av fem vil ha det som fritidsbolig.

Ønsker å flytte
Landbruks- og matministeren mener tallene fra Monitor underbygger hans argument om at det finnes mange som ønsker å flytte til landsbygda for å bosette seg der.

- Ingen tvinges til å overta eller kjøpe et gårdsbruk. Men når de først gjør det, kan samfunnet stille krav til at de bosetter seg. Det er åpenbart nok av mennesker som ønsker å slå seg ned på et bruk, sier Riis-Johansen.

Norsk Monitor er en omfattende undersøkelse av nordmenns holdninger, verdier, handlinger og forbruk i samfunnet. Undersøkelsen er gjennomført av Synovate for 12. gang. Nesten 4.000 nordmenn har svart på over 3.000 spørsmål.