Fra kontraktssigneringen i august. Foran fra venstre: Grete Aspelund, adm. direktør i Sweco Norge og Solveig Dahl Grue, daglig leder i RATIO arkitekter. Bak fra venstre Olav Struksnes, avdelingsleder VVS/VA i Erichsen & Horgen og Thomas Innseth, Operations Director/Country manager i Arkitema.

Nå starter forprosjektet for Nye Aker sykehus

26. november godkjente styret i Helse Sør-Øst RHF oppstart av forprosjekt for Nye Aker Sykehus.

Nye Aker skal være akutt- og lokalsykehus for flere av Oslos bydeler og skal etter planen settes i drift i 2030.

Det er Team Aker, bestående av RATIO arkitekter, Arkitema, Sweco og Erichsen & Horgen, som har vunnet kontrakten for forprosjektet. Bygganalyse deltar også i prosjekteringsgruppen.

Kontrakten omfatter forprosjekt med opsjon for detaljprosjektering og oppfølging i byggefase. Prosjektet har en kostnadsramme på 14 milliarder kroner, ifølge en pressemelding.

– Vi signerte kontrakten for oppdraget i august, og har i høst jobbet med forberedelsene til forprosjektet. Det har til nå blitt utarbeidet en revidert reguleringsplan og vi har justert skisser etter videre dialog med Plan- og bygningsetaten, sier styreleder Solveig Dahl Grue i Team Aker. 

Nå ser gruppen frem til å ta fatt på forprosjektet.

– Nye Aker Sykehus blir et av landets største byggeprosjekter dette tiåret, og vil gi Oslos befolkning et bredt helsetilbud i et nytt og fremtidsrettet sykehus. Vi gleder oss til å ta fatt på dette viktige samfunnsoppdraget, og til å bidra med vår kompetanse innenfor arkitektur, infrastruktur og teknikk, sier hun.

Aker sykehus skal være et akuttsykehus med lokal, - område- og regionsfunksjoner for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), samt ha lokalsykehusfunksjoner innen somatikk med et bruttoareal på omtrent 171.000 kvadratmeter, hvorav 152.000 kvadratmeter er nybygg og 19.000 kvadratmeter er ombygging av eksisterende bygningsmasse i første etappe.

Forprosjektet skal ferdigstilles og behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF i løpet av 2. kvartal 2022.