Nå revideres småhusplanen i Oslo

Småhusplanen i Oslo omfatter mer enn 28.000 eiendommer og 40.000 boliger i 13 av kommunens bydeler. Nå starter arbeidet med revidert småhusplan.

Det skriver Plan- og bygningsetaten i Oslo i en pressemelding fredag.

– Vi har nå sendt ut 83.000 brev til eiere i småhusområdene om at arbeidet med å revidere planen er i gang. Dette er sannsynligvis en av Norges største planvarslinger noen gang, sier direktør Siri Gauthun Kielland i Plan- og bygningsetaten.

Småhusplanen omfatter eiendommer i bydelene Alna, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordre Aker, Nordstrand, Stovner, Søndre Nordstrand, Ullern, Vestre Aker og Østensjø. Det vil i hovedsak være de samme områdene i den nye planen som i den eksisterende planen, heter det i pressemeldingen.

– Byrådet reviderer småhusplanen for i større grad å skjerme småhusområdene og blant annet ta vare på grønne og historiske kvaliteter. Utbygginger bør skje med sterkere vern av grønne verdier i områdene, sier byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG).

Småhusplanen ble første gang vedtatt av Oslo bystyre i 1997. Den har blitt revidert flere ganger, sist i 2013 og stadfestet av departementet i 2016.

– Vi skal også se på om det er mulig å forenkle og klargjøre reguleringsbestemmelser slik at behandlingen av byggesaker kan bli enklere, raskere og billigere, sier plan- og bygningssjef Kielland i pressemeldingen.

Andre tema som etaten planlegger å se nærmere på i revisjonsarbeidet er:

  • Forslag om redusert utnyttelsesgrad
  • Endringer som kan ivareta vern av trær og vegetasjon og redusere terrenginngrep ved utbygginger.
  • Hvordan forslaget til endringer i parkeringsnormen, som blant annet innebærer å fjerne minimumskravet til parkeringsplasser på egen tomt, vil påvirke tillatt utnyttelse.
  • Hvordan det kan legges til rette for en utvikling med mer klimavennlig utbygging.

Frist for innspill til den nye småhusplanen er satt til 16. august 2021.