Det gamle ventilasjonsanlegget rives med en elektrisk robot. Foto: Hans Kristian Riise/Oslo HavnPå grunn av et betydelig vedlikeholdsetterslep er det på tide å rehabilitere fjellhallene. Foto: Hans Kristian Riise/Oslo HavnIllustrasjon: Oslo WorksEtt av to inngangspartier til fjellhallene. Foto: Hans Kristian Riise/Oslo HavnJoakim Linnestad er prosjektleder for Varden Entreprenør. Foto: Hans Kristian Riise/Oslo HavnMads Hunstad Kristiansen, utleiesjef i Oslo Havn. Foto: Hans Kristian Riise/Oslo HavnFoto: Hans Kristian Riise/Oslo Havn– Alt av metall blir sortert, plast blir dratt av kablene og kobberet gjenvinnes, sier Yasmin Tofighi, overingeniør og miljøansvarlig for prosjektet i Oslo Havn. Foto: Hans Kristian Riise/Oslo Havn

Nå rehabiliteres Ekeberghallene

Ekeberghallene i Oslo skal nå rehabiliteres til moderne standard.

Hallene har totalt 32.000 kvadratmeter brutto lagerplass, fordelt på 48 fjellhaller over to etasjer, og de skal stå ferdig til sommeren 2025.

– Det finnes ikke noe tilsvarende som Ekeberghallene i Oslo, som jeg kjenner til. Den sentrumsnære beliggenheten, med umiddelbar forbindelse til Sydhavna og E18 er unik, sier Mads Hunstad Kristiansen, utleiesjef i Oslo Havnm, i en pressemelding.

Rehabiliteringen pågår fram til sommeren 2025. Da har fjellhallene fått nytt VVS-, brann- og elanlegg. I tillegg er betong rehabilitert og adgangskontroll og fjellsikring forbedret.

Planene for lagerhaller ble for første gang lagt fram på et møte i Oslo Håndverks- og Industriforening 28. oktober 1947. I et notat fra entreprenøren H. Eeg-Henriksen AS fra 1956 står det:

«Ideen gikk i korthet ut på å sprenge seg inn i fjellet under jernbanen og under Mosseveien cirka 400 meter sønnenfor Sjursøen. Ekebergfjellet gikk her rett ned i sjøen og hindret en naturlig utvidelse av Oslo havneområde mot syd til Bekkelaget. Inne i fjellet ville man så bygge haller for lagring av varer, og de masser som ble sprengt ut, skulle styrtes i sjøen og danne nye kaiområder. Ideen ble meget godt mottatt i Oslo Kommune, og rådmann Y. Kjelstrup var behjelpelig med å få ordnet de nødvendige avtaler.»

Etter at en seksti år gammel avtale utløp i 2015 overtok Oslo Havn (tidligere Havnevesenet) fjellhallene fra AS Ekeberganlegget.

– På grunn av et betydelig vedlikeholdsetterslep er det på tide å rehabilitere fjellhallene. Det gjøres i en såkalt samspillsentreprise mellom Oslo Havn og Varden Entreprenør, heter det i meldingen. Kontrakten har en målpris på 175 millioner kroner.

Denne gangen er det ingenting som skal sprenges. Det gamle ventilasjonsanlegget rives med en elektrisk robot.

På grunn av et betydelig vedlikeholdsetterslep er det på tide å rehabilitere fjellhallene. Foto: Hans Kristian Riise/Oslo Havn
På grunn av et betydelig vedlikeholdsetterslep er det på tide å rehabilitere fjellhallene. Foto: Hans Kristian Riise/Oslo Havn

– Absolutt alt av rør, elektro og ventilasjon rives. Vi skal inn med et nytt teknisk anlegg og er i gang med betongrehabilitering, for det er en del korrosjon etter alle disse årene. Vi skal bore nye fjellbolter for å få enda bedre sikring av fjellet enn tidligere, sier Joakim Linnestad, prosjektleder for Varden Entreprenør, i meldingen.

Et stort avfuktningsanlegg skal sørge for at hallene blir tørre.

– Det er litt neddrypp fra fjellet over og litt salter fra E18 har trengt igjennom betongen og til dels armeringen. Derfor tekker vi over hallene. De skal bli helt tørre med stabil temperatur, sier Linnestad.

Resirkulering har høy prioritet. Prosjektet har en avtale med Franzefoss, som henter de gamle materialene og rapporterer på prosjektets evne til å resirkulere.

– Vi skal resirkulere minimum 95 prosent. Alt av metall blir sortert, plast blir dratt av kablene og kobberet gjenvinnes. Sammen med Varden Entreprenør følger vi opp at underleverandørene kildesorterer, sier Yasmin Tofighi, overingeniør og miljøansvarlig for prosjektet i Oslo Havn.

Prosjektet har gjennomført en ombrukskartlegging.

– Noen av de originale portene har vi valgt å beholde. Materialer vi ikke har behov for gis bort på ombruksplattformen Loopfront, sier Tofighi.

Lagerhallene befinner seg innenfor havnas områdesikring. Anlegget har en vesentlig høyere sikkerhetsfaktor sammenliknet med de fleste andre typer lagerfasiliteter. Adkomst til hallene er kameraovervåket døgnet rundt. Fysiske barrierer vil bli etablert i forbindelse med omlegging av Kongshavnveien (havneveien) i nær fremtid.

Arbeidet skal stå ferdig 30. juni 2025.