Foto: Ådne Homleid
Foto: Ådne Homleid

Nå må vi planlegge og bygge annerledes

19. desember ble det på FNs naturkonferanse i Canada vedtatt en ny internasjonal avtale om vern av natur og biologisk mangfold. Innen 2030 skal 30 prosent av verdens land og hav vernes. Dette vil kunne få stor innvirkning på hvordan byggenæringen må planlegge og utføre sine arbeider i tiden fremover, og vi ser allerede elementer rundt hvordan dette vil påvirke aktiviteten.