Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Nå kommer påbudet om ombrukskartlegging

Fra 1. juli blir det pålagt å kartlegge for ombruk av bygningskomponenter som skal fjernes i  riveprosjekter og store ombygginger. En ny anvisning i Byggforskserien gir nå råd.

Det skriver Sintef i en pressemelding torsdag.

I Norge rives det mellom 10.000 og 20.000 bygninger hvert år. Noen rives før normert levetid, og kan ha flere komponenter med god restlevetid. Fra 1. juli 2023 blir det pålagt å gjennomføre en ombrukskartlegging av bygningskomponentene som skal fjernes. I tillegg må man utarbeide en rapport som beskriver alle bygningskomponenter som er egnet for ombruk.

Byggforskserien 700.803 Ombrukskartlegging av bygninger forklarer hva ombrukskartlegging er, og hvilke myndighetskrav som gjelder. Anvisningen er helt ny, og gir råd om planlegging og gjennomføring av en ombrukskartlegging og hvordan man kan vurdere egnethet for ombruk, skriver Sintef.

Forfatter av den nye anvisningen er ombruksselskapet Resirqel.

Anvisningen gir eksempler på spesielt egnede bygningskomponenter og hvilke kjennetegn man bør se etter, samt råd om utarbeidelse av rapport og om hvordan man kan bruke ombrukskartleggingen videre i et ombruksprosjekt.

I henhold til TEK17 skal det gjennomføres en ombrukskartlegging ved søknadspliktige tiltak i eksisterende boligblokk eller yrkesbygning når tiltaket omfatter:

  • Vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygningen dersom tiltaket omfatter mer enn 100 kvadratmeter av bygningen
  • Riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 kvadratmeter
  • Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over ti tonn bygg- og rivningsavfall