BNL-direktør Jon Sandnes og nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad.

Nå kan Arbeidstilsynet føre tilsyn med innleie - her er anbefalingene for seriøs innleie

Fra 1. juli kunne Arbeidstilsynet føre tilsyn med innleie. Slik vil BNL og Fellesforbundet sørge for at innleien går riktig for seg.

Arbeidstilsynet fikk fra 1. juli myndighet til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt.

Dette innebærer også at tilsynsmyndighetene får kompetanse til å gi pålegg og reaksjoner ved brudd på disse reglene.

I en felles uttalelse fra Byggenæringens Landsforbund og Fellesforbundet oppfordrer de til å følge partenes anbefalinger for seriøs innleie, og samtidig stille krav til underentreprenørene om å gjøre det samme.

– Følg anbefalingene som BNL og Fellesforbundet har laget sammen for å sørge for seriøs innleie i byggenæringen, oppfordrer Jon Sandnes, administerende direktør i BNL i en pressemelding.

– Ved å følge våre anbefalinger og opptre som gode bestillere overfor bemanningsbyråene, vil dette være et viktig bidrag til seriøsitetsarbeidet i byggenæringen, sier Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet.

Partenes anbefalinger for godt innkjøp av innleid arbeidskraft i byggenæringen ble presentert 25. mai 2019.

Anbefalingene ble til gjennom forhandlinger hvor begge parter har hatt et felles mål om mer seriøs innleie i byggenæringen.

Noen av de sentrale punktene i disse anbefalingene er:

  • Innleide skal være ansatt i minst 80 prosent stillingsbrøk med forutsigbare arbeidsperioder
  • De innleiede på prosjekt skal ha fast ansettelse med garantilønn (lønn mellom oppdrag)
  • Bedre planlegging for økt forutsigbarhet
  • Grunnleggende HMS-opplæring for de som er leid inn
  • Tydelig definering av bosted for at de som har krav på dekning av reise, kost og losji får det

Les anbefalingene her