Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane Nor. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane Nor. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Nå er Bane Nor og Spordrift slått sammen til ett selskap

I 2019 skilte regjeringen Solberg ut Spordrift fra Bane Nor. I desember i fjor bestemte Støre-regjeringen at selskapet skulle tilbake i folden, og nå slås selskapene sammen.

Bane Nor mener sammenslåingen skal bidra til færre forsinkelser og innstillinger, og et mer forutsigbart togtilbud for de reisende.

– Sammenslåingen markerer et taktskifte for jernbanen der krefter og ressurser i de to virksomhetene Spordrift AS og Bane Nor forenes. Et hovedmål er å effektivisere drift og vedlikehold av jernbanen og få til et betydelig forbedret vedlikeholdsarbeid. I tillegg skal sammenslåingen føre til bedre kontroll på infrastrukturens tilstand, skriver Bane Nor i en pressemelding fredag.

− Det er en stor dag når vi i dag ønsker alle ansatte i Spordrift AS velkommen. Nå blir det mer kraft og ressurser til planmessig å drive vedlikehold og fornye jernbanenettet i Norge. Målet er en sikker, pålitelig og tilgjengelig jernbaneinfrastruktur. Dette gir oss bedre forutsetninger for å levere mest mulig utslippsfri person- og godstogtrafikk, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane Nor, i meldingen.

De siste årene har punktligheten vært lavere enn målsetningene for både person- og godstog, med unntak av pandemiårene 2020 og 2021.

− Denne trenden har nå snudd noe. I tre av de fem siste ukene har ni av ti tog vært i rute i hele landet. Kontinuerlig forbedring skal være det som kjennetegner nye Bane Nor og være en sentral del av vår kultur. Når vi står sammen, skal det gi et mer forutsigbart tilbud til de reisende og togselskapene, i tillegg til at vi får best mulig premisser til å forme jernbanens fremtid, sier Eriksen videre.

Mange av de ansatte i Spordrift blir slått sammen med drift- og vedlikeholdsansatte i Bane Nor og organisert i den nyopprettede divisjonen «Drift og vedlikehold» under ledelse av konserndirektør Henning Bråtebæk. Bråtebæk kom fra stillingen som administrerende direktør i Spordrift AS og har de siste åtte månedene vært konstituert konsernsjef i Bane Nor.

Med sammenslåingen teller Bane Nor cirka 5.000 ansatte.