Mye spennende innovasjonsarbeid i byggenæringen

Med over 57.000 virksomheter og rundt 240.000 ansatte i byggenæringen er det utvilsomt mange smarte hoder som hele tiden jobber med å forbedre både produkter og ulike prosesser.

Dette vises igjen i byggenæringen hver dag for både de ansatte som utfører jobbene, men definitivt også for næringens sluttkunder. Næringen blir for ofte beskyldt for å inneha lite innovasjonskraft og at det skapes få FOU-resultater. Dette er ikke riktig. Det finnes nå både flere store FOU-prosjekter som kan få stor innvirkning på hvordan vi bygger fremover – men ikke minst skapes det mange både små og store innovasjonsprodukter og løsninger som hver dag er med på å forbedre både prosesser og sluttresultater i og for næringen.

Så når enkelte sier at det er lite nytt som er kommet ut fra næringen og hvordan den jobber de siste tiårene - ser man ikke det store bildet. Mange små forbedringer har gitt store kvantesprang over tid. Dette kan ofte skje gjennom fagarbeiderne ute på byggeplass som stadig forbedrer teknikker og konsepter – som igjen fører til nye måter å arbeide på.

Den senere tiden har vi også sett at nye tekniske løsninger er med på å videreutvikle næringen og byggene og anleggene som skapes. For eksempel har et norsk solcelleselskap nå utviklet en snøsmelte-teknologi innbakt i solcellepaneler. Dette skal foruten å produsere energi, kunne smelte bort tunge snølaster. Med den snørike vinteren vi nå ser, kan dette definitivt blir et spennende produkt, spesielt for en rekke næringsbygg rundt om i landet. Det er i vinter brukt store summer på å måke taket på store næringsbygg. Dette er både ressurskrevende og utfordrende når det gjelder HMS. Klarer man å utnytte solkraft til å smelte snø har man virkelig klart å skape et nytt nisjeprodukt som kan lykkes også vinterlige land utenfor Norges grenser. Nettopp slik produktutvikling viser at det skjer mye spennende utviklingsarbeid i og rundt næringen.

Denne typen tekniske nyvinninger er noe vi nå oftere ser poppe opp. Stadig flere ser viktigheten av næringen og dens produkter – og det betyr at også andre faggrupper ser mot bygg og anlegg – og ønsker å komme med tekniske nyvinninger som kan være med på å videreutvikle hele den omfattende byggenæringen. Dette kan definitivt åpne opp for en stadig mer teknotung byggenæring – noe som vil gi mange spennende muligheter både for næringen selv og ikke minst sluttkundene.