Konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult. Foto: Bård Gudim

Konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult. Foto: Bård Gudim

Multiconsult styrker seg i Sverige

Multiconsult kjøper de svenske konsulentselskapene Helm Connect AB og Helm Project Management, og styrker sitt svenske datterselskap Iterio AB. Med Helm-selskapene kan Iterio ta ytterligere markedsandeler i det svenske markedet.

Det skriver Multiconsult i en pressemelding.

Helm er et teknisk rådgivingsselskap, og Helm Connect er spesialisert inn mot koordinering av teknisk infrastruktur i byområder. I dag arbeider 17 medarbeidere i selskapene.

– Oppkjøpet av Helm er en del av våre vekstambisjoner i Sverige gjennom vårt datterselskap Itero. Helm er et veldrevet selskap med mange dyktige medarbeidere. Selskapet vil komplementere Iterio innenfor prosjektledelse og prosjektstøtte. I tillegg vil det bidra til at vi kan tilby markedet nye tjenester som også kan gi synergier i Iterios prosjekter og rammeavtaler, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult i pressemeldingen.

Iterio har mål om å utvikle selskapet innen prosjektstøtte, og sammen med Helms medarbeidere vil selskapet utvide kompetansen innen dette området.

– Vi er veldig glade for å slå oss sammen med Helm, og ser frem til å innlemme deres kompetanse i vår virksomhet. Helm utfyller oss på best mulig måte både forretningsmessig og kulturelt. Oppkjøpet vil styrke vår posisjon i markedet og gjøre oss i stand til å tilby enda mer omfattende og spesialiserte tjenester til våre kunder, sier Jonas Jonsson, administrerende direktør i Iterio.

Helm blir integrert i Iterio i løpet av første kvartal 2024 og selskapets medarbeidere vil bli samlokalisert med Iterios medarbeidere i Stockholm.