Langs Hovedbanen på Hauerseter planlegger Bane Nor en terminal for omlasting av tømmer fra bil til bane. Foto: Tom-Ola Thorvaldsen/Bane Nor
Langs Hovedbanen på Hauerseter planlegger Bane Nor en terminal for omlasting av tømmer fra bil til bane. Foto: Tom-Ola Thorvaldsen/Bane Nor

Multiconsult skal prosjektere tiltak på Hovedbanen

Bane Nor har inngått kontrakt med Multiconsult om prosjektering og rådgivning på flere prosjekter langs nordre del av Hovedbanen, nærmere bestemt på Jessheim, Hauerseter og Dal.

Oppdraget innebærer at Multiconsult skal utforme teknisk detaljplan og reguleringsplan for flere aktuelle tiltak. Dette gjelder følgende planlagte prosjekter:

* Ny tømmerterminal på Hauerseter for omlasting mellom lastebiler og tog. Målet er å øke tømmertransporten på jernbanen, med en forventet årlig omlasting på 300.000 kubikkmeter.
* Ny overgangsbru over sporene for myke trafikanter på Dal stasjon. Brua skal erstatte dagens planovergang, som stenges.
* Forlengelse av dagens kryssingsspor på Jessheim stasjon, slik at lange godstog kan krysse med persontog. Ny plattform på østsiden av dagens spor og ny overgangsbru over sporene. Bedre tilgjengelighet til stasjonen, som blir universelt utformet og tilrettelagt for alle brukergrupper.

– Multiconsult starter sitt oppdrag umiddelbart, og hovedtyngden vil pågå til og med 2025. Forslagene til reguleringsplaner som blir utarbeidet, skal behandles av kommunene i en offentlig planprosess som grunnlag for å starte bygging. Aktuell byggeperiode er innenfor tidsrommet 2026-2029 avhengig av tidspunkt for investeringsbeslutning, heter det i en pressemelding fra Bane Nor.

Kontrakten med Multiconsult inneholder også opsjoner på å lage anbudsgrunnlag og byggeplaner, oppfølging i byggeperioden og som-bygget dokumentasjon. Dessuten omfatter kontrakten en opsjon på eventuell prosjektering av to spor mellom Jessheim og Nordby holdeplass.

– Vi ser fram til å sette i gang med prosjektet og bidra til å forbedre Hovedbanen og forsterke togtilbudet på strekningen. For oss er dette et spennende og utfordrende oppdrag hvor vi får brukt mye av vår fag- og spesialistkompetanse, sier Håkon Bratlien, avdelingsleder bane i Multiconsult, i meldingen.

– Oppdraget er variert og omfatter både stasjonstiltak som påvirker sentrumsutviklingen på Jessheim og Dal, samt etablering av et terminalområde med få naboer på Hauerseter. Jeg er uansett trygg på at Multiconsult blir en profesjonell og dyktig bidragsyter, og jeg ser fram til samarbeidet, sier Ronny Eirik Hansen, prosjektleder i Bane Nor.

Kontraktsverdien til Multiconsult er estimert til cirka 45 millioner kroner.