Ocean Space Centre skal bygges i Trondheim. Illustrasjon: Statsbygg
Ocean Space Centre skal bygges i Trondheim. Illustrasjon: Statsbygg

Multiconsult skal planlegge Ocean Space Centre

Statsbygg har innstilt Multiconsult til prosjekteringsjobben på Ocean Space Centre-prosjektet i Trondheim.

Ocean Space Centre skal bygges på Tyholt i Trondheim, og bli et av de mest avanserte anleggene i verden innen forskning på og undervisning om hav. Det 44.000 kvadratmeter store prosjektet har en kostnadsramme på 6,9 milliarder kroner.

I en pressemelding skriver rådgiveren at de tar med seg datterselskapet LINK Arkitektur som en underleverandør i prosjekterings- og byggrådgivningsgruppa.

- Vi er stolte av å bli innstilt til den viktige oppgavene med å assistere Statsbygg i planleggingen og utviklingen av Ocean Space Centre i Trondheim. Ocean Space Centre blir veldig viktig for verdiskapningen i de maritime næringene de neste tiårene, et viktig bidrag til det grønne skiftet og et ledende senter for fremtidens havteknologi. Det sterke teamet fra Multiconsult og LINK Arkitektur ser frem til å jobbe sammen med Statsbygg og involverte parter for å sikre en god gjennomføring av prosjektet, sier Multiconsult-direktør Grethe Bergly i meldingen.

I meldingen understreker de at kontrakten har en karenstid som løper til 20. januar.