UTSATT. Konkurransen for E39-strekningen mellom Mandal og Lyngdal skulle i utgangspunktet blitt lyst ut i september, men er blant prosjektene Nye Veier har utsatt inntil videre. Rådgiverbransjen ber om mest mulig forutsigbarhet knyttet til når prosjekter vil komme ut i markedet.
UTSATT. Konkurransen for E39-strekningen mellom Mandal og Lyngdal skulle i utgangspunktet blitt lyst ut i september, men er blant prosjektene Nye Veier har utsatt inntil videre. Rådgiverbransjen ber om mest mulig forutsigbarhet knyttet til når prosjekter vil komme ut i markedet.Illustrasjon: Nye Veier

Entreprenørene er bekymret – dette sier rådgiverbransjen om markedssituasjonen

Entreprenørbransjen har kommet med en rekke bekymringsmeldinger knyttet til prisstigning og brems i offentlige prosjekter. Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult og styreleder i RIF, deler bekymringen, men fastslår samtidig at rådgiverne så langt ikke er truffet like hardt. Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult beskriver situasjonen som en omstilling.