Multiconsult er rådgiver ved riving og bygging av et bygg for mellomtrinnet ved Tysnes skule. Foto: Multiconsult

Multiconsult blir totalrådgiver for nytt skolebygg på Tysnes

Rett før jul skrev Leigland Bygg totalentreprisekontrakt med Tysnes kommune på riving og bygging av et bygg for mellomtrinnet ved Tysnes skule. Multiconsult er valgt som totalrådgiver i prosjektet.

Prosjektet på Tysnes skule i Vestland fylke går ut på å rive eksisterende bygg for mellomtrinn og gymnastikksal, bygge nytt mellomtrinn på cirka 2.100 kvadratmeter og bygge om cirka 250 kvadratmeter i eksisterende bygg. Prosjektet har miljømål om å oppnå energikarakter A, og det skal bygges et utomhusområde. Hele totalentreprisekontrakten har en verdi på om lag 70 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift for Leigland Bygg.

– Prosjektet på Tysnes skule passer godt inn i Multiconsult sin prosjektportefølje. Virksomheten blir totalrådgiver og skal prosjektere alle fagområder fra kontoret på Stord. Fordelen med å samle alle rådgiverfag i ett firma er færre grensesnitt og ansvarsforhold. Kommunikasjon og samhandling mellom fagområdene blir enklere med alle prosjektmedarbeiderne samlet i samme lokale, men digital samhandling åpner også for effektivt å kunne benytte ressurser fra andre deler av Multiconsult, sier Steinar Kjerpeseth, seksjonsleder i Multiconsult på Stord i en pressemelding.

Alle prosjekteringsmøter skal bli gjennomført på Stord for å ivareta ambisjonen om grønn gjennomføring av prosjektet.

– Reduksjon av unødvendige reiser er ett av flere bidrag til dette. I prosjektet vil visualisering gjennom Virtual Reality-rommet på Stord bli brukt aktivt til å gjennomføre fagvise modellgjennomganger og tverrfaglige kollisjonskontroller. Stord-kontoret bygde VR-rommet i 2018, og har så langt gjort mange gode erfaringer knyttet til tidlig å luke ut feil og mangler med bruk av VR i prosjektering, heter det i meldingen.