Morgendagens eiendomsmarked

Grønn Byggallianse (GBA) inviterer 3. november til den andre utgaven av konferansen Morgendagens Eiendomsmarked 2005 i Oslo Atrium, Bjørvika.

Byggenæringen i Norge kalles stadig 40 prosent bransjen fordi den legger beslag på 40 prosent av landets ressurser atskillig mer enn det behøver å være. Viktig viten finnes om hvordan ressursbruken kan reduseres, nå gjelder det å tilegne seg og bruke denne. En stor andel av energibruken i norske bygg går til ventilasjon. Men målet, dvs. god luftkvalitet og komfortabel temperatur, kan vi oppnå ved lav energibruk hvis det tenkes og planlegges helhetlig. Dette er temaet Dr. ing. Mads Mysen, Byggforsk tar for seg på konferansen. Neglisjerer byggherrene energiutgiftene fordi det er så enkelt å overlate til brukerne å betale dem? Både Enova og Husbanken har nye og omfattende støtte- og låneordninger for å få frem flere og mer energieffektive bygg. Bransjens kjennskap til og bruk av disse ordningene kan bli atskillig bedre. Eli Arnstad i Enova og Geir Barvik i Husbanken tar for seg dette temaet. I tillegg blir det innlegg fra den engelske arkitekten Chris Bannister fra velrenommerte Hopkins Architects samt presentasjon av vinnerne av en av arkitektkonkurransene i Bjørvika.