Moderne Byggfornyelse utvider Grorud Verksteder

Moderne Byggfornyelse AS har vunnet kontrakten for kapasitetsutvidelse av spor 14 og 15 ved Grorud Verksteder for Bane NOR Eiendom AS.

Kontraktsummen er på 18,5 millioner kroner inkl. mva.

Rådgivende på oppdraget er Norconsult AS.

I forbindelse med ERTMS (European Rail Traffic Management System) prosjektet skal alle tog utstyres med systemet. Grorud verksted er valgt som base for å montere systemet på størsteparten av togsettene. Det er derfor behov for kapasitetsutvidelse av spor for å ivareta montering av ombordutrustningen.

Arbeidene starter opp nå i september og utføres som en generalentreprise. Kontrakten innebærer i hovedsak utvidelse og istandsetting av eksisterende smøregraver, fundamentering for nye løftebukker, utskifting av masser, oppgradering av elektrisk anlegg og uttak for vann/trykkluft.