Arkivfoto: Trond Joelson

Minera-kommentar: - Upresist om norsk stein i operaen som gulner

Det er ugreit at representant for Statsbygg uttaler seg upresist som i artikkelen om misfarging av marmoren på operaen, skriver prosjektrådgiver i Minera Skifer, Terje Holstad, i denne leserkommentaren.

Prosjektrådgiver Terje Holstad i Minera Skifer.

I Bygg.no 27.01.2015 er det en artikkel om marmoren på operaen i Oslo som gulner og at den nå skal analyseres og beskyttes. Nå er det som kjent skrevet mye om operaen og om marmoren var et godt eller dårlig materialvalg. Årsaken til at jeg vil kommentere i dag er at det blir satt fram påstander om norsk skifer i artikkelen som bør tilbakevises.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg forsvarer valget av marmoren og mener at det hele handler om hvordan de på best mulig vis kan ta vare på marmoren. Hun mener at de som påstår at valg av marmor var et uheldig valg farer med lettvint kritikk som ikke har en faglig begrunnelse. Sitat: Vi har også en del norsk skifer på sidene av bygget som har gått i stykker og som er skiftet ut, så kvaliteten trenger vi ikke å diskutere.

Så vidt jeg vet finnes det ikke noe norsk skifer i eller rundt operaen. Det er i tilfelle Rennebugranitt som er langs med sjøen. Denne er blitt skadet av bølger, is og av fartøyer. Skadene kan ikke sammenlignes med misfarging av marmoren fra Carrara. Når materialet i tillegg blir omtalt som norsk skifer, føler vi behov for å korrigere.

Minera Skifer har lenge arbeidet med forberedelser til å delta i konkurransen om levering av skifer til fasader på Nasjonalmuseet. Det blir innen kort tid lyst ut prekvalifisering og senere en endelig konkurranse for de som vil delta i konkurransen om denne store leveransen. Vi håper at anbudsgrunnlaget blir utformet slik at det blir mulig for norske skiferprodusenter å vinne denne konkurransen.

Norsk kvartsittskifer har meget gode tekniske egenskaper. Materialtester og erfaring fra blant annet hotellbygg og stasjonsbygninger langs Dovrebanen som ble bygget for snart hundre år siden er gode eksempler på denne natursteinens egenskaper og egnethet i vårt klima. Derfor mener vi at det er ugreit at representant for Statsbygg uttaler seg upresist som i artikkelen om misfarging av marmoren på operaen.