Millionsmekk for Asplan Viak etter rør-tabbe

Asplan Viak må ut med 1,8 millioner kroner etter at beboerne i Fornebu Hageby kun fikk varmtvann i springen.

Det skriver Budstikka i en artikkel på sine nettsider.

Asker og Bærum tingrett har konkludert med at Asplan Viak gjorde en prosjekteringsfeil, og at rådgiverselskapet må betale 1,8 millioner for å få rettet opp feil i Fornebu Hageby.

«Det synes på det rene at Asplan Viak, da de prosjekterte 48 rør ved siden av hverandre, ikke tenkte på mulig varmesmitte», fastslår retten i dommen.

Da beboerne i Fornebu Hageby flyttet inn i 2014, oppdaget de at kaldtvannsledningen i samtlige av de elleve leilighetene leverte varmt vann. Årsaken skal ha vært varmesmitte fra varmtvannsledningene til kaldtvannsledningene.

Bravida la og monterte rørene, og innendørs rør ble isolert som angitt fra prosjekterende, Asplan Viak.

«Hvis prosjekteringen hadde vært forsvarlig, ville det ikke vært mulig for Bravidas rørlegger å legge rørene uten isolering. Dessuten la rørleggeren rørene i overensstemmelse med arbeidstegningene fra Asplan Viak», mener Bravida.

«Selv om løsningen Asplan Viak valgte ikke er fullverdig, så gir ikke prosjekteringsvalget grunnlag for erstatning. Valget var godt nok. Funksjonen som er beskrevet i kravspesifikasjonen, ville vært oppnådd dersom prosjekteringen var blitt fulgt av Bravida», svarer rådgiverselskapet.

Retten konkluderer imidlertid med at Asplan Viak har gjort en prosjekteringsfeil, skriver Budstikka.