Administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang.

Halv milliards arkitektomsetning hos de tre største rådgiverne

De tre største multirådgiverne i Norge, Norconsult, Rambøll og Asplan Viak, har en samlet omsetning på omtrent 493 millioner kroner i arkitektmarkedet.

Det viser en ny beregning fra bransjeforeningen Arkitektbedriftene i Norge.

– Det er viktig å få frem hvor stor verdiskaping arkitekttjenester faktisk står for, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang, i en pressemelding.

Flere av landets største arkitektvirksomheter blir i nasjonale statistikker innbefattet i NACE-kodene for rådgivende ingeniører.

«Det gir et feil bilde av arkitektbransjen at arkitektvirksomhetene i multiselskaper som Norconsult, Rambøll og Asplan Viak i sin helhet faller inn under rådgivende ingeniører», skriver Arkitektbedriftene i pressemeldingen.

Rambøll har den største arkitektvirksomheten av de tre, med i underkant av 200 millioner kroner i omsetning. Norconsult har 155 millioners omsetning i sin arkitektvirksomhet, mens Asplan Viaks arkitekt- og landskapsarkitektvirksomhet er beregnet til 138 millioner kroner, heter det i pressemeldingen.

– Ved forrige telling fra BIs senter for byggenæringen hadde de ti største arkitektkontorene en samlet omsetning på 813 millioner. Å skille ut og flytte over de tre selskapenes arkitektomsetning fra rådgivere til arkitekter vil øke arkitektbransjens totale omsetning betydelig, men gir oss også et helt annet bilde av bransjens konsolidering, sier Skavang.