Fra venstre: Mathias Fabich, daglig leder i PNC Norge AS; prosjektsjef Rønnaug-Ingeborg Resset og prosjektleder Ronny Eirik Hansen i Bane NOR; Wolfgang Mysliwietz, prosjektleder i arbeidsfellesskapet Hæhre PNC og Dennis Jensen, prosjektleder i Per Aarsleff AS. Foto: Bane NOR

Milepeler i kø for Bane NORs Eidsvoll-utbygging

Mandag 14. desember ble den siste av de lange stålrørspelene som skal bære Minnevika jernbanebru, presset ned i grunnen. Siste støp på jernbanebruene syd for Eidsvoll er også avsluttet.

Venjar-Eidsvoll-Langset

Bane NOR bygger nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll (Venjar-Eidsvoll-Langset), totalt ca. 14 km som er planlagt ferdig høsten 2023. Prosjektet er en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet, som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog.

– Både bruarbeidene og resten av dobbeltspor-prosjektet er dermed i god rute, skriver Bane NOR på sine nettsider.

Totalt er det rammet 268 stålrørspeler med en diameter på cirka én meter. Den lengste pelen er 58 meter, de fleste rundt 40 meter lange.

Pelene er produsert i Tyrkia og fraktet i lengder på 12 meter til Minnesund, hvor de sveises sammen på stedet.

– Pelearbeidene avsluttes åtte måneder før sluttfristen i august 2021, skriver Bane NOR.

– Grunnforholdene har heldigvis vist seg å være bedre enn det vi måtte ta høyde for i planleggingen, samtidig som entreprenøren har jobbet godt og effektivt, sier prosjektleder Ronny Eirik Hansen i Bane NOR i en kommentar.

Pelingen er utført av det danske firmaet Per Aarsleff, underleverandør til arbeidsfellesskapet Hæhre PNC, som er hovedentreprenør.

På vestsiden av Vorma er man i innspurten av monteringen av forskalingsvogna som skal støpe dekket på den 836 meter lange brua. Planen er å komme i gang med disse støpearbeidene i februar, opplyser Bane NOR.

Ellers er Hæhre PNC i hovedsak ferdige med andre mindre bruer og betongkonstruksjoner på sin parsell.

På strekningen sør for Eidsvoll ved Gardermobanen avsluttet NCC den 10. desember den siste av til sammen 28 støpeetapper fordelt på fire jernbanebruer: Nessa (161 m), Kvisdalen (281 m), Mork (197 m) og Ålborgveien (143 m). Også disse arbeidene ble avsluttet noen uker foran den opprinnelige framdriftsplanen.

På den samme strekningen er det også innspurt med støpingen av Wergelandstunnelen like ved Eidsvoll prestegård, hvor siste støp skjer i månedskiftet januar/februar. NCC er allerede i gang med tilbakefylling over ferdige deler av tunnelen.