Bent Mikkelsen kjenner seg ikke igjen i beskyldninger fra tidligere ansatte.

Mikkelsen Kran og Transport tar til motmæle etter opprør fra tidligere ansatte

Daglig leder og eier Bent Mikkelsen mener beskyldninger fra tidligere ansatte i selskapet hans er urettmessige.

Onsdag skrev Byggeindustrien om fem tidligere ansatte som mener selskapet skylder dem penger.

En av de fem har begjært Mikkelsen Kran og Transport AS begjært konkurs, og flere av sakene skal opp i Forliksrådet.

Den tidligere mobilkranføreren som har begjært selskapet konkurs gjennom Transport & Logistikkforbundet, hevder at Mikkelsen Kran og Transport skylder ham 60.534 kroner i lønn og feriepenger.

– Urettmessig

Ifølge daglig leder Bent Mikkelsen, er beskyldningene urettmessige.

– Det er riktig at vi har en dissens med en av de fem tidligere ansatte hos oss. Vedkommende mener at vi skylder ham 60.534 kroner, men faktum er at vi formelt skylder ham 40.000 kroner i feriepenger, men denne summen tilsvarer imidlertid et beløp vi har utbetalt for mye tidligere. Vedkommende har ført for mange ordinære timer og overtidstimer, og har dessuten belastet oss for et YSK-kurs for å kunne kjøre lastebil. Men hos oss var han ansatt som mobilkranfører, så dette var et kurs han ikke trengte for å jobbe her, sier Bent Mikkelsen til Byggeindustrien.

Da Byggeindustrien snakket med den tidligere ansatte, sa han følgende om konkursbegjæringen:

– Det er sendt konkursbegjæring på Mikkelsen Kran og Transport fra meg 27. mai i år, som er forfattet av advokaten som brukes av fagforeningen Transport & Logistikkforbundet. Onsdag den 12. august i år, sendte advokaten en forliksklage til Forliksrådet om dette forholdet. Nå venter vi på svar fra dem. Mikkelsen Kran og Transport skylder meg 60.534 kroner.

– Har ikke mottatt konkursbegjæringen

En annen av de tidligere ansatte, krever Mikkelsen Kran og Transport for drøyt 11. 000 kroner i feriepenger.

Om dette kravet sier Bent Mikkelsen følgende:

– Vi har holdt tilbake disse pengene, fordi han kjøpte dekk til sine egne felger på firmabilen sin konto. Han har fått betalt det vi skylder ham.

Dette har den tidligere ansatte avvist overfor Byggeindustrien.

Når det gjelder konkursbegjæringen, sier Bent Mikkelsen dette:

– Vi har ikke mottatt noen konkursbegjæring så langt. Derimot fikk vi et konkursvarsel fra ham vi skylder de 40.000 kronene i feriepenger den 27. mai i år.

Avventer Forliksrådet

Han understreker at selskapet vil gjøre opp eventuelle krav, dersom Forliksrådet konkluderer med dette.

– Hvis Forliksrådet kommer frem til at vi skylder penger, vil vi selvfølgelig etterleve dette. Men det gjenstår å se. Vi mener at vi ikke har gjort noe galt, sier Bent Mikkelsen.