Fem tidligere ansatte i Mikkelsen Kran og Transport mener selskapet skylder dem lønn og feriepenger. En av dem har begjært selskapet konkurs. Illustrasjonsfoto: Facebook/Mikkelsen Kran og Transport

Tidligere ansatt har begjært Mikkelsen Kran og Transport konkurs

Fem tidligere ansatte i Mikkelsen Kran og Transport mener selskapet skylder dem lønn eller feriepenger. Den ene av dem sendte nylig konkursbegjæring på selskapet.

Generalsekretær Svein Furøy i Transport og Logistikkforbundet bekrefter at de har sendt konkursbegjæring på Mikkelsen Kran og Transport på vegne av en tidligere ansatt.

På vegne av en tidligere ansatt i Mikkelsen Kran og Transport AS, sendte Transport & Logistikkforbundet nylig inn begjæring om konkurs av selskapet.

Den tidligere mobilkranføreren hevder at Mikkelsen Kran og Transport skylder ham 60.534 kroner i lønn og feriepenger.

Generalsekretær Svein Furøy i Transport & Logistikkforbundet bekrefter dette overfor Byggeindustrien.

– Ja, jeg kan bekrefte at det er sendt inn konkursbegjæring på Mikkelsen Kran og Transport fra den tidligere ansatte i selskapet. Det er en høyst berettiget konkursbegjæring, noe også vår eksterne advokat hevder, sier Svein Furøy til Byggeindustrien.

– Skylder meg over 60.000 kroner

Mobilkranføreren sier følgende om saken:

– Det er sendt konkursbegjæring på Mikkelsen Kran og Transport fra meg 27. mai i år, som er forfattet av advokaten som brukes av fagforeningen Transport & Logistikkforbundet. Onsdag den 12. august i år, sendte advokaten en forliksklage til Forliksrådet om dette forholdet. Nå venter vi på svar fra dem. Mikkelsen Kran og Transport skylder meg 60.534 kroner, sier vedkommende til Byggeindustrien.

Daglig leder Bent Mikkelsen i Mikkelsen Kran og Transport avviser beskyldningene overfor Byggeindustrien. Hele tilsvaret fra Mikkelsen kan du lese nederst i saken.

Det er også flere tidligere ansatte i selskapet som hevder Mikkelsen Kran og Transport AS skylder dem både feriepenger eller lønn.

Etter det Byggeindustrien kjenner til, skal det dreie seg om fem saker.

Ifølge en av de tidligere ansatte har Mikkelsen Kran og Transport skyldt ham feriepenger siden vedkommende sluttet i selskapet den 11. februar i år.

– Mikkelsen har fortsatt ikke betalt meg feriepengene. Han nekter dessuten å sende inn inntektsopplysninger til NAV når ansatte er sykmeldte, sier den tidligere ansatte til Byggeindustrien.

– Trenerer NAV-behandling

Under intervjuet ringer vedkommende opp en tredje tidligere ansatt hos Mikkelsen Kran og Transport. Han hevder selskapet skylder ham over 40.000 kroner og sier følgende om saken til Byggeindustrien:

– Jeg skulle egentlig avsluttet arbeidsforholdet i slutten av februar i år, for Mikkelsen nektet meg å jobbe videre. Han beordret meg også til å sitte på gangen, noe jeg nektet. Etter hvert sykmeldte jeg meg, men Mikkelsen har bestridt sykmeldingen. Derfor har NAV ikke mottatt nødvendig informasjon fra Mikkelsen, som trenerer saksbehandlingen for mitt vedkommende, sier den tidligere lastebil- og kranbilsjåføren på telefon til Byggeindustrien.

Tilbakeviser beskyldningene

Byggeindustrien har spurt daglig leder Bent Mikkelsen i Mikkelsen Kran og Transport om beskyldningene fra de tidligere ansatte stemmer.

I en telefonsamtale med Byggeindustrien, bestrider han beskyldningene.

Han sier han heller ikke kjenner til konkursbegjæringen.

– Vi driver ikke med noe tull. Vi har arbeidskontrakter som sier at dersom ansatte har gjort noe klanderverdig, eller har fått for mye utbetalt tidligere, så må vi trekke dem i lønn for dette. Det er det som har skjedd i disse tilfellene. Det gjelder både lønn og feriepenger, sier Bent Mikkelsen til Byggeindustrien.

Når det gjelder det en av de tidligere ansatte hevder om at det ikke er sendt inn inntektsopplysninger til NAV i forbindelse med sykmeldingsperioder, sier Bent Mikkelsen dette:

– Vi sender inn inntektsopplysninger for de ansatte som er i et arbeidsforhold hos oss, det gjelder også når de er sykmeldt. Men når arbeidsforholdet går ut, har vi ikke noe ansvar for den ansatte lenger, sier Mikkelsen, som ikke vil kommentere saken nærmere.