Kjededirektør Tore Mjaavatn i Mesterhus.Næringslivs-coach Ann Ahlqvist og Ove Olavsveen i Vardåsen Bygg.Forfatter Kathrine Aspaas.Kåre Elnan, leder for Prognosesenterets konsulentavdeling.Teknisk sjef Elisabeth Bjaanes i Mesterhus.

Mesterhus ønsker fremtiden velkommen

Muligheter og motivasjon for morgendagen var tema da Mesterhus samlet sine medarbeidere til Mesterhuskonferansen 2017.

Opp mot 360 påmeldte var samlet da Norges største boligbygger, Mesterhus, arrangerte sin årlige kjedekonferanse denne helgen.

Nybakt kjededirektør fra i fjor sommer, Tore Mjaavatn, åpnet konferansen, som i år hadde fast fokus fremover. «Fremtiden flytter inn» var tittelen, og nettopp fremtidsutsikter, teknologi og morgendagens muligheter og utfordringer var tema.

– Fremtiden er spennende, slo Mjaavatn fast fra scenen på Clarion Hotel Stavanger fredag, under Mesterhuskonferansen første av to konferansedager.

Boligkjempe

Kjededirektøren tiltrådde i fjor sommer, og benyttet også anledningen til å gløtte litt bakover mot et godt 2016 for boligbyggerkjeden. 1.270 igangsatte bygg i Mesterhus og til sammen 3.464 igangsatte hus i Mestergruppen i løpet av året utgjør en klar topplassering blant husbyggerne i Norge.

Mjaavatn understreker dog at det ikke er nok å være størst.

– Vi tror det er bra å være størst. Det gir trygghet for kundene og større mulighet for å bli hørt i boligfaglige fora i det offentlige rom. Men det er mye viktigere at vi er lønnsomme. Vi er gode på mye, og spesielt EAT og skreddersøm, med høy kvalitet og høy kundetilfredshet, men vi er for svakt posisjonert i vekstmarkeder og vi er for svake i prosjektmarkedet, sa han.

Mjaavatn delte også sin og Mesterhus’ strategi for den nære fremtiden. Målbildet for 2020 innebærer ikke bare å være størst, men også å være mest lønnsom av de norske boligprodusentene.

Fremtidsrettet

En del av denne satsingen innebærer en tydeligere satsing på ny teknologi og ansettelsen av fire nye medarbeidere på administrasjonsnivå.

– Det handler om å henge med i tiden, sier han til Byggeindustrien.

– Ikke bare hvordan vi henvender oss til kundene, men også hvordan vi bygger hus må være på et godt teknologisk nivå. Men vi må heller ikke glemme at det nettopp er å bygge hus vi gjør. Alt handler ikke om teknologi, påpeker han.

I tillegg til en stor leverandørmesse med rundt 30 Mesterhus-leverandører og speed-dating-regler, omfattet første dag av Mesterhuskonferansen 2017 innlegg fra både interne og eksterne talere.

Bygg for mennesker

Blant gjestene var journalist, sanger og forfatter Kathrine Aspaas og leder for Prognosesenterets konsulentavdeling Kåre Elnan.

– Det var veldig fint å høre Kathrine Aspaas snakke om at vi alle sammen bare er mennesker, og jeg tror godt fokus på dette vil gjøre oss til bedre husbyggere, sier Mjaavatn.

Kåre Elnan delte en rekke funn fra Prognosesenterets undersøkelse Future Living, og trakk noen store linjer for hva utviklingen i det norske boligmarkedet og hos norske boligkjøpere har å si for Mesterhus-bedriftene.

– Det var veldig interessant, og bekrefter også det vi selv ser, forteller Mesterhus-direktøren.

– Jeg tror fremtiden blir bra, så lenge vi klarer å holde på det som allerede er bra samtidig som vi fornyer oss. Jeg ser veldig positivt på fremtiden, avslutter han.