- Det er gledelig å se at vi hittil i år ligger 80 prosent foran fjoråret når det gjelder antall boliger som er igangsatt, sier kjededirektør, Tore H. Mjaavatn i Mesterhus.

Sterk økning for Mesterhus

 Hittil i år har Mesterhus hatt en kraftig økning i både salg- og igangsetting av nye boliger.

- Det er gledelig å se at vi hittil i år ligger 80 prosent foran fjoråret når det gjelder antall boliger som er igangsatt. Vi ser en stor vekst i antall igangsatte rekkehus og flermannsboliger, sier kjededirektør, Tore H. Mjaavatn i Mesterhus.

- Salget av boliger har økt med 44 prosent i år, noe som lover bra for tiden fremover, sier Mjaavatn.

Tilbakemeldingene fra Mesterhus sine rundt 150 medlemsbedrifter er at nyboligmarkedet går bra over hele landet, med få unntak.

Mange av Mesterhusbedriftene driver i tillegg med rehabiliteringsjobber, noe som gir et godt fundament fremover.