Foto: Mestergruppen
Foto: Mestergruppen

Mestergruppen vil digitalisere den industrielle verdikjeden

Mestergruppens direktør for boligutvikling, Lars-Fredrik Forberg, forteller at å digitalisere den industrielle verdikjeden er et av prosjektene som konsernet har jobbet mye med de tre siste årene.

– Vi jobber kontinuerlig for å effektivisere prosesser og i dette prosjektet er målet vårt å redusere tidsbruk og byggekostnadene med opptil 50 prosent. Klimaavtrykket skal også ned. Vi trengte derfor løsninger som kunne se hele verdikjeden, på kryss og tvers av virksomheter vi eier, men også eksterne leverandører. Til slutt falt valget på norske APX systems, som samarbeidspartner. Lang erfaring innen logistikk var avgjørende. APX utvikler og leverer standard programvare med skreddersøm langs hele industrielle verdikjeden. Klimaavtrykket blir langt lettere å beregne, når vi har digital sporbarhet, sier Forberg i en pressemelding.

Etter en vellykket pilot, ble prosjektet kjørt gjennom en use case-prosess.

– En god beskrivelse, er nødvendig for at partene skal bli enige om gode løsninger, sier CEO i APX systems, Jan Erik Evanger, i meldingen.

APX sin digitaliseringsplattform, «APX VareFlyt 4.0», samler verdikjeden på plattformen.

– Utstrakt bruk av strekkoder og RFID, sammen med full EDI sikrer sporbarhet og tracking. Alt i full GS1-standard. GS1 er en global standard som brukes i alle ledd i en verdikjede, og som sikrer at handelen forblir bilateralt, over landegrensene, heter det i meldingen.

CEO i GS1 Norway, Geir Paulsen, sier det er helt nødvendig at standardene tas i bruk.

– Ellers vil vi ende opp i proprietære løsninger som vil være både mer kostbare og komplekse. Da kommer vi ingen vei, hverken når vi skal løse klimautfordringer eller effektivisere langs verdikjeden, sier Paulsen.

Høsten 2022 ble løsningene sydd sammen og testet gjennom hele verdikjeden og de har nå fått en løsning som digitalt følger produkter gjennom alle ledd i verdikjeden.