Direktør for boligutvikling og bærekraft i Mestergruppen, Lars-Fredrik Forberg. Foto: Fortellfortell
Direktør for boligutvikling og bærekraft i Mestergruppen, Lars-Fredrik Forberg. Foto: Fortellfortell

Mestergruppen dro i gang nettverkssamarbeid for å utvikle nye logistikkløsninger

Torsdag 22. januar arrangerte Mestergruppen og BIM Verdi et pilotverksted som markerte startskuddet for deres nye nettverksamarbeid for å målene om å bygge bedre, raskere og billigere hus og hytter.

Pilotverkstedet er det første av flere som arrangeres for å på sikt realisere en modell- og byggeplassdrevet logistikk.

Temaet for pilotverkstedet var å se på muligheten for å få vareflyten integrert i og med en digital tvilling. Målet er å kunne gjøre bestilling og avrop, og å overvåke status på varene fra selve 3D-modellen. Ifølge direktør for boligutvikling og bærekraft i Mestergruppen, Lars-Fredrik Forberg er en bedre styrt logistikkløsning nøkkelen for å produsere og bygge boliger raskere og til en lavere kostnad.

– Med dagens løsning er vi fremdeles for avhengige av e-post og papir. Det er et paradoks at et bygg som starter som en god 3D-modell i arkitektens tegneverktøy senere blir redusert til analoge materiallister i Excel og bestilling via telefon og e-post. Dataene må samles i et logistikksystem som både inkluderer håndtering av materiallister, ordre, transport, skanning og visualisering. Dette systemet må snakke med «legacy»-systemer som for eksempel ERP og CRM, sier Forberg i en pressemelding.

Mestergruppen mener at de nå har kommet til et sted hvor det er en konvergens mellom tilgjengelig teknologi og modenheten hos kunder, medlemmer og næringen som helhet.

– Jeg tror det er viktig å ha en visjon for å få til den endringen vi må og skal gjennom for å nå våre mål. Det handler ikke bare om produktivitets- og omsetningsvekst, men også om at vi faktisk ønsker å være med å forandre næringen i sin helhet. Vi har nå nådd den størrelsen, den kritiske massen, for å ha overskudd nok til å investere tung egeninnsats i de hypoteser, problemstillinger og piloter vi har behov for å gjennomføre for å komme dit vi vil, sier Forberg.

Mestergruppen kom i den anledning med en åpen invitasjon til deltagere og partnere i BIM Verdi om å bli med på reisen, noe snaut 30 virksomheter har gjort. Blant disse er Norsk Byggtjeneste, APX, Catenda og CoBuilder, Sparkel, Logiq, EG og Gausdal Landhandleri.

Forberg er glad for at så mange deltok på det innledende pilotverkstedet og ser frem til det videre arbeidet, og presiserer at det fra deres side ikke er noe poeng eller prestisje i å lykkes alene.

– Vi skal konkurrere på kvalitet og pris på våre sluttprodukter. Alle er tjent med at produktiviteten øker. Vi er av den grunn veldig åpen for samarbeid i ulike former og vil stille våre utfordringer til disposisjon for den som måtte ønske å teste ut sine produkter, løsninger eller tjenester innenfor de rammene som beskrives i den enkelte pilot. Vi har nye utbyggingsfelt i nærheten av Oslo der vi skal bygge prosjektboliger, felt hvor vi også har kontroll som byggherre. I og med at vi har kontroll på hele verdikjeden trenger vi ikke å forhandle og be om lov til å få testet ut akkurat det vi måtte ønske. Så vi har et godt håp om at våre felles anstrengelser vil belønnes på sikt, sier Forberg.