Konsernsjef Marianne Bergmann Røren i Mesta. Foto: Mesta
Konsernsjef Marianne Bergmann Røren i Mesta. Foto: Mesta

Mesta nærmer seg seks milliarder i omsetning

Mesta nærmere seg seks milliarder i omsetning, og tallene for 2022 viste et overkudd for tredje år på rad.

Foreløpige tall viser at driftsresultatet i 2022 ble 270 millioner kroner, mot fjorårets 214 millioner. Dette gir en driftsmargin på 4,4 prosent, opp fra 4,0 prosent i 2021, skriver entreprenøren i en pressemelding.

- Vi jobber godt og har tre år med en sterk omstilling og økt lønnsomhet i selskapet. Vi har omstrukturert organisasjonen og driften, og har rigget oss for videre vekst, sier konsernsjef Marianne Bergmann Røren i Mesta i meldingen.

Mesta har økt resultatet med 56 millioner kroner, og kan vise til en stadig bedre kapasitetsutnyttelse. Den største avdelingen som driver med drift og vedlikehold av veier, har en omsetningsøkning på 7,2 prosent. Avdeling for anlegg og spesialproduksjon som blant annet driver med skredsikring og vedlikehold av bruer og kaianlegg, har en omsetningsøkning på 12,8 prosent. Mestas avdeling for elektro kan vise til en omsetning på 10,3 prosent i forhold til 2021.

Entreprenørens ordrereserve er på over 9 milliarder kroner. Dette er kontrakter med typisk varighet på fem år og med staten og fylkene som kunde. Hovedtyngden av ordrereserven er knyttet til drift- og vedlikeholdskontrakter.

Mesta har i de siste årene kjøpt to selskap; baneelektroselskapet RIAS (2021) og anleggsdelen av Eviny (2022). Evinys anleggsdel hadde kontrakter innen rehabilitering av dammer og kraftstasjoner.

- Mesta er nå rigget til både å styrke sin egen posisjon og gå ut i andre markeder, sier Røren.

De skriver i meldingen at det kan skje gjennom ytterligere organisk vekst og oppkjøp. Hun understreker at Mesta er lokalisert over hele landet og er i stand til å vinne nye kontrakter som krever lokal tilstedeværelse.

Regnskapet og årsrapportet blir fremlagt for generalforsamlingen 19. juni. Styreleder i selskapet er John Nyheim. Mesta er et heleid statdlig selskap, og generalforsamling er næringsminister Jan Christian Vestre.