Gunnar Glavin Nybø kan si seg godt fornøyd med Bygg Reis Deg 2019.

Messegeneral Nybø meget godt fornøyd med Bygg Reis Deg 2019

Adm. dir. Gunnar Glavin Nybø i Bygg Reis Deg AS er godt fornøyd med årets messe. Lørdag klokken 18 stengte dørene og opptellingen viste at besøkstallene gikk opp i forhold til for to år siden. Nybø er likevel aller mest fornøyd med hvem som har vært innom dørene.

- Det er selvsagt meget gledelig at vi har hatt hele 43.592 personer innom dørene i løpet av de fire messedagene. Dette er 1.057 mer enn tilsvarende tall for 2017, sier Nybø. Dette er det høyeste besøkstallene med fire messedager.

- Men det aller viktigste for meg er at utstillerne er fornøyde med årets messe. At de har hatt stor utbytte av å være her, har fått vise frem sine produkter og løsninger samt fått frem sitt budskap til de besøkende på en god måte, understreker Nybø.

Gode tilbakemeldinger
Han har fått en rekke gode tilbakemeldinger fra utstillerne og at kvaliteten på de besøkende har vært veldig bra.

- Jeg har gått mye rundt i hallene og snakket med utstillerne og jeg har fått mange gode tilbakemeldinger. Folk har hatt mye besøk innom standene og de har hatt de riktige besøkende som har vært interessert i å høre hva leverandørene kan tilby, påpeker han.

Bygg Reis Deg har de senere årene bygget seg opp til å bli en messe for proffene, noe også årets samling viste at man har lyktes med.

- Vi har samlet den profesjonelle delen av næringen, noe utstillerne, som i stor grad rettes seg inn mot den profesjonelle delen, er tilfredse med. Samtidig har Bygg Reis Deg også mange kvaliteter som privatmarkedet har glede av, og spesielt lørdag så vi det var mange privatkunder i hallene, legger Nybø til.

At det har være mye folk innom Bygg Reis Deg i løpet av de fire dagene messen har pågått, viser også omsetningen på Norges Varemesse.

- Omsetningen på huset er høyere enn noensinne - noe som kan tyde på at folk har vært her noe lenger enn før, som selvsagt er positivt og som viser at de har funnet utstillingene interessante, utdyper Nybø.

Imponert over utstillerne
Han er imponert over innsatsen utstillerne har lagt ned både i forkant og ikke minst under messen i år.

- Det er veldig mange flotte og påkostede utstillinger - og de har gjort en meget solid innsats på standene under utstillingen. Jeg hører mange besøkende som er fascinert over kvaliteten på utstillingene og hvor mye flott det er å se på, sier han.

Nybø og resten av staben har lagt ned mye ressurser i planleggingen av årets store samling i byggenæringen.

- Vi har jobbet med mange ulike budskap for å få de profesjonelle til å komme og skjønne at det er mye nyttig informasjon å hente - noe som gjelder for alle leddene i verdikjeden. Det ser ut til at mange har fått dette med seg, mener han.

Foran neste messe sier han de skal jobbe godt for å gjøre Bygg Reis Deg 2021 enda bedre.

Etter at utstillingen stengte dørene for 2019 starter arbeidet med 2021-utgaven med det samme. Datoen for messen om to år blir 20. - 23. oktober i uke 42 i 2021.

- Vi åpnet salget for denne utstillingen lørdag, etter påtrykk fra flere av utstillerne som ville sikre seg sin plass. Vi ser allerede nå at interessen rundt messen i 2021 tegner bra, sier en optimistisk Nybø.

Det Norske Byggemøtet
Ved siden av å være næringens desidert største utstillingsarena, har Bygg Reis Deg også satset på å bli en konferansearena.

– Vår posisjon som messearrangør bygger på kunnskap, og nettopp det å skape samhold og felles verdier basert på kompetanse var også bakgrunnen for at vi valgte å etablere Bygg Reis Deg som en konferanse. I 2017 lanserte vi konseptet Det Norske Byggemøtet, som et fellesbegrep for konferanser og seminarer, og dette har vi videreført på årets messe. Vi hadde topplederkonferanse onsdag med stor deltakelse fra hele verdikjeden i næringen. Dessuten arrangerte vi for første gang også Byggenæringens Innovasjonskonferanse, hvor de nominerte til innovasjonsprisen fikk fortelle om sine konsepter – samt at vi selvsagt kårets årets vinner, legger han til.

Det var lagt opp til et bredt konferanseprogram alle dager. Hovedscenen til konferansene fant sted i Hall A. I løpet av uken ble det også satt opp en rekke ulike konferanser rundt om i alle de fire hallene på messeområdet.

- Det ble presentert mer enn 100 dagsaktuelle foredrag, som tok for seg problemstillinger knyttet til ulike deler av byggeprosessen. Noen av dem var godt besøk - men uansett om det var to eller 30 deltakere bidrar det til å øke kunnskapen om og informasjonen rundt i næringen. I en travel hverdag er det ofte utfordrende å sette av tid til å ta til seg ny kunnskap, men her på Bygg Reis Deg får alle en god mulighet til å knytte til seg mye nyttig kunnskap på kort tid innenfor et avgrenset område. Mange har benyttet seg mulighetene dette gir – og om to år skal vi jobbe enda hardere for at de skal bli enda flere, påpeker han. Det Norske Byggemøtet blir en sentral del av Bygg Reis Deg også i 2021.

- Dessuten arrangeres også Det Norske Byggemøtet neste år tirsdag 13. oktober i uke 42 i Oslo Konserthus. Det er bare å sette av datoen, sier en strålende fornøyd messegeneral Nybø.