Mer penger til kommunene – men bør få enda mer for å få fart i utbyggingen

De kommunale utbyggingene utgjør for mange entreprerører selve ryggraden for driften i selskapet. Nå ligger det an til en økning i kommunenes inntekter for 2022, noe som bør kunne føre til at flere utbyggingsprosjekter som har blitt planlagt også vil bli realisert. Men det må trolig langt større midler til om det virkelig skal monne.