Anders Nesse fra Norconsult Informasjonssystemer. Foto: Norconsult Informasjonssystemer

Mener geodata kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål

Geodata leder til bedre planlegging og dermed beslutninger som kan komme de svakeste gruppene i samfunnet til gode, ifølge en studie gjort på vegne av Kartverket.

Det skriver Norconsult i en pressemelding onsdag.

Anders Nesse fra Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) holdt denne uken foredrag om bruk av geodata for å oppnå FNs bærekraftsmål på WUF10, en internasjonal konferanse om bærekraftig urbanisering opprettet av FN i 2001, som i år arrangeres i Abu Dhabi.

Kartverket var vertskap for en av sesjonene på WUF10 der Nesse holdt sitt innlegg. Temaet for sesjonen var integrering av geodata som et virkemiddel for å støtte smarte og fleksible samfunn.

Anders Nesse trakk i sitt foredrag blant annet frem casestudier fra utviklingsprosjekter i Kirgisistan, Moldova og Georgia, der han på vegne av Kartverket har deltatt i en rekke prosjekter over flere år. Studiene viser, ifølge pressemeldingen fra Norconsult, at bruk av digitale verktøy og geodata gjør det mulig å støtte de svakeste gruppene i samfunnet, ved at mer faktabaserte beslutninger leder til mer bærekraftig styring og planlegging.

– Avanserte sensorer fra satellitt, fly og drone gir oss nyttig og nødvendig informasjon for å kunne fatte de riktige beslutningene, sier Anders Nesse.

Kartverkets påstand om at geodata er nøkkelen til å kunne bygge bærekraftige byer og sterke distrikter ble diskutert av blant annet norske politikere, embetsfolk, ambassadører og vikarierende kartverkssjef på WUF10, skriver Norconsult.