Heidi Finstad. Foto: Treindustrien
Heidi Finstad. Foto: Treindustrien

Melder om fall i salg av trelast nasjonalt og kraftig økning i eksport

Salget i februar 2023 av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og øvrig trelast faller nasjonalt med 7,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2022 målt i volum, viser statistikk fra Treindustrien.

Akkumulert salg i volum per februar i år er 8,5 prosent lavere enn samme periode i fjor. Sammenligner man dette med 2019 som var et normalår før pandemien, er nedgangen på 11,8 prosent.

– Eksporten av trelast øker kraftig også i februar med en økning på 35,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2022, ifølge SSB. Eksport av sagtømmer som råvare faller med 4,7 prosent i februar 2023 sammenlignet med samme periode i fjor, skriver Treindustrien i en pressemelding.

Impregnert som produkt har 57 prosent lavere produksjon i februar sammenlignet med samme periode i fjor.

– Fallet i salget på trelast på hele 11,8 prosent sammenlignet med et normalt år, er svært bekymringsfullt. Stor kostnadsøkning på strøm og kraftig fall i salget av boliger og hytter på samme tid gir bekymring for utviklingen fremover. Sterk oppgang i eksport av trelast viser stadig økende interesse for trebaserte bygningsmaterialer internasjonalt, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien i meldingen.