Administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF.

MEF kritisk til regjeringens nye budsjett: - En forspilt mulighet

Regjeringen går ikke langt nok i å styrke kommuneøkonomien i revidert nasjonalbudsjett, mener Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Kommunene er viktige oppdragsgivere og kan bidra til etterlengtet aktivitet. Da er det beklagelig at regjeringen ikke går lenger i å styrke kommuneøkonomien. Jeg lar meg ikke berolige av at kommunaldepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på dette. Oppdragene trenger vi nå, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF, i en pressemelding fra foreningen.

I en medlemsundersøkelse gjennomført denne uken oppgir 96 prosent av svarbedriftene at antallet utlyste kommunale- og fylkeskommunale prosjekter hittil i år har vært lavere eller uendret sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, skriver MEF videre i meldingen.

– Jeg mener dette er en forspilt mulighet fra regjeringens side. Kommuner og fylkeskommuner sitter med et vedlikeholdsetterslep på godt over tusen milliarder kroner. Vi har entrepreprenører over hele landet som er klare til å gjøre jobben. I stedet for å satse, velger regjeringen å vente. Jeg har forventninger til at Stortinget retter opp i dette, sier Brodtkorb.

MEF etterlyser også at statlige oppdragsgivere settes i stand til å dekke en større andel av merkostnadene som entreprenørene har hatt i pågående prosjekter. I nevnte medlemsundersøkelse oppgir om lag 60 prosent av bedriftene at koronaviruset og/eller smitteverntiltakene har medført negative økonomiske konsekvenser for bedriften. Av disse svarer 98 prosent at de har tatt hele kostnaden selv.

– Vi har alle tatt del i en nasjonal dugnad de siste månedene. Jeg synes imidlertid det bryter med dugnadsprinsippet at entreprenørene blir sittende med hele kostnaden. Offentlige byggherrer må tilføres midler slik at de kan ta en større andel av denne regningen, sier Brodtkorb.