Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Arkivfoto

Treindustrien: - Dette er drepen for byggenæringen

Treindustrien-sjef Heidi Finstad mener regjeringen bidrar til å øke usikkerheten når de ikke lover mer til koronarammede kommuner.

Revidert nasjonalbudsjett 2020 kom med få konkrete løfter om kompensasjon til norske kommuner, som regner med et samlet inntektstap på rundt 20 milliarder kroner som følge av koronakrisen.

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien sier til Byggeindustrien at regjeringen nå forsterker en usikkerhet som kan få kommunene til å stoppe planlagte byggeprosjekter for resten av 2020 og 2021.

‒ Regjeringen forsterker her usikkerheten, og byggenæringen er i sin helhet ikke nevnt i dette reviderte nasjonalbudsjettet. Her har man ikke lyttet godt nok til de anslagene som KS har kommet med, og for byggenæringen er dette drepen. Markedet for 2021 bestemmes nå, og jeg synes det er bemerkelsesverdig at regjeringen ikke gjør mer for å dempe usikkerheten sier Finstad.

Treindustrien-sjefen håper nå at stortingspolitikerne taler næringens sak når budsjettet behandles i Stortinget.

‒ Nå må vi sette vår lit til at Stortinget griper inn, sier hun.