MDGs Arild Hermstad kaller regjeringens forslag til Nasjonal transportplan et mageplask for klimaet. Nå foreslår han å øke jernbanepotten betydelig. Foto: Terje Pedersen / NTB
MDGs Arild Hermstad kaller regjeringens forslag til Nasjonal transportplan et mageplask for klimaet. Nå foreslår han å øke jernbanepotten betydelig. Foto: Terje Pedersen / NTB

MDG krever 174 milliarder mer til tog

MDG vil bruke halvparten av midlene i Nasjonal transportplan på tog. Det betyr at summen må økes med 174 milliarder kroner fra regjeringens forslag.

Det kommer fram i MDGs alternative NTP, som ble lagt fram torsdag.

MDGs forslag er å øke jernbanepotten til 567 milliarder kroner, mot 393 milliarder kroner i regjeringens forslag.

De økte bevilgningene skal blant annet sikre bygging av Nord-Norgebanen og redusere reisetida betydelig fra Oslo til byer som Bergen, Trondheim og Stavanger. I tillegg vil MDG ha hurtigtog til Stockholm og Göteborg, en større satsing på Intercity og en ny oslotunnel.

MDG går også inn for å doble tilskuddet til byvekstavtalene og kutte kollektivprisene med 20 prosent. Fra før er det kjent at MDG går inn for en storsatsing på elsykler.

Samtidig vil MDG stramme kraftig inn på vei. Partiet har blinket ut 36 veiprosjekter som enten skal skrinlegges eller nedskaleres.

– Det regjeringen leverte fra seg, var en utdatert motorveiplan, sa fungerende partileder Arild Hermstad da planen ble lagt fram.

Han stempler regjeringens NTP som et «mageplask» for klimaet.

Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2022–2033 har en total ramme på 1.200 milliarder kroner. Denne rammen vil MDG kutte til 1.158 milliarder kroner.