Stolte og fornøyde deltagere med svanelisensen fremme. Foto: JMProgramleder Erik Aasheim i live-streamet talk show om bærekraft sendt fra toppleilighet i samtale med statssekretær Lucie Katrine Sunde Eidem. Foto: JMOrdfører Anne Rygh Pedersen i Tønsberg er glad for byens første svanemerkede boliger. Foto: JMPresterød-alléen. Foto: JMSvanemerkets lisens deles ut av fung adm dir i Svanemerket, Anne-Grethe Henriksen. Mottager er JMs regiondirektør Svein Sundby. Foto: JMFoto: JMFoto: JMStatssekretær Lucie Katrine Sunde Eidem i Næringsdepartementet i samtale med Svanemerkets adm. dir. Anne-Grethe Henriksen. Foto: JM

Markerte innflytting i JMs første svanemerkede leiligheter

Presterødalleen i Tønsberg er JMs første svanemerkede leiligheter i Norge, og nylig ble det klart for innflytting i de nye leilighetene.

Dette ble markert med overrekking av lisensbevis fra Svanemerket, taler og et direktesendt talkshow om hvordan vi skal få fart på det grønne skiftet.

- Nå er det tre år siden JM, som del av en langsiktig bærekraftssatsing, bestemte at alle JM-boliger i Norden skulle miljøsertifiseres med Svanemerket. Og nå står vi her, med det første av i alt 29 svanemerkede prosjekter i Norge, uttalte Svein Sundby, direktør i region Syd JM Norge under åpningen.

Presterødalléen består av 41 svanemerkede leiligheter.

Svanemerket byggevirksomhet har en skikkelig boom i Norden. Ved årsskiftet var det 12.000 svanemerkede leiligheter, skoler og barnehager ferdig bygget i Norden – med ytterligere 22 000 underveis.

- Dette er begynnelsen på noe stort. Snart vil vi ha mange svanemerkede leiligheter og andre bygg i Norge, og JM vil alene bygge 3000 av dem. Det betyr mye når en så anerkjent aktør går helhjertet inn for å redusere miljøpåvirkningen sin. Det bidrar både til økt kunnskap om hvor viktig det er med miljø- og klimatiltak i byggesektoren, det bidrar til økt lønnsomhet for produsenter som leverer på miljø, og det bidrar til økt kjennskap til at Svanemerket er et godt verktøy for høy kvalitet med lav miljøpåvirkning, sier Anne-Grethe Henriksen, fungerende direktør i Miljømerking Norge til Svanemerkets nettsider.