Foto: Tor KleivenBergsprengningsleder Jan Erik Neergård, med sin 300. salve i Åstunnelen. Foto: Tor KleivenFoto: Tor KleivenFoto: Tor KleivenFoto: Tor KleivenEirik Ljuites Hansen, anleggsleder tunnel i Hæhre. Foto: Tor Kleiven

Markerte gjennomslag i Åstunnelen i Trøndelag

29. februar ble det gjennomslag i Åstunnelen på prosjektet E6 Kvithammar-Åsen.

Ordfører i Levanger kommune, Anita Ravlo Sand, sammen med ordfører i Stjørdal kommune, Eli Arnstad, kunne nøyaktig klokken 15 fyre av gjennomslagssalven.

E6 mellom Kvithammar og Åsen strekker seg fra Stjørdal kommune til Levanger kommune. Sist gang de to ordførerne markerte gjennomslag var det i Forbordsfjelltunnelen i Stjørdal kommune, 31. august 2023.

Nye Veier er byggherre for ny E6 mellom Kvithammar og Åsen i Trøndelag. Totalentreprenør for prosjektet er Hæhre Entreprenør AS.

– Jeg vil først og fremst takke lokalbefolkningen for utvist tålmodighet i forbindelse med sprengningsarbeidene. Det har vært et krevende arbeid under bebyggelse og under jernbane, og med liten bergoverdekning. Godt fokus på personsikkerhet har gjort at dette arbeidet er gjennomført uten personskader, sier prosjektsjef Lars Erik Moe i Nye Veier i en pressemelding.

– I dag her vi temmet trollet i Åstunnelen og markert gjennomslag på tradisjonelt vis. Dette har vært et prosjekt med spennende tunnelfaglige utfordringer. Med blant annet nærhet til bebyggelse, kryssing under jernbane og to soner med fjelloverdekning mindre enn fire meter, samt sensitive grunnforhold over tunnelen, med strenge krav til rystelser, poretrykk og innlekkasjer, sier Reidar Løvhaugen, delprosjektleder for tunneldriving i Hæhre, i meldingen.

Åstunnelen er 2.100 meter lang, med to løp og med to kjørefelt i hver retning. Det er beregnet cirka 1,5 års drivertid fra start til ferdigstilling. Hæhre startet drivingen av tunnelen 12. oktober 2023.

Det er sju havarinisjer for kjøretøy til bruk i nødstilfelle og åtte tverrforbindelser med rømningsmulighet mellom tunnelløpene.

Når Åstunnelen er ferdig har man tatt ut over 330.000 m3 fjell, med hjelp av omtrent 1 million kg sprengstoff, fordelt på anslagsvis 900 salver. Da vil omkring 50 tunnelarbeidere ha brukt ca. 110.000 arbeidstimer på, før det ble en ferdig tunnel.

Den nye motorveien får fire felt og fartsgrense på 110 km/t. Strekningen er cirka 19 kilometer, hvorav 12 er i tunnel.

Hele E6 veistrekningen fra Kvithammar til Åsen er planlagt åpnet i 2027.