Ilustrasjon: Statens vegvesen

Markerte første spadetak for Sotrasambandet

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk «smelle til» da han tok det første offisielle spadetaket for OPS-prosjektet riksvei 555 Sotrasambandet.

– Sotrasambandet er et stort og viktig veiprosjekt for Bergensregionen, som vil gi bedre framkommelighet for bilister, kollektivtrafikk, og for gående og syklende, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Det ljomet godt i store deler av Øygarden da Vegvesenet i dag markerte den offisielle starten på riksvei 555 Sotrasambandet med en sprengsalve i det som skal bli den nye Kolltveittunnelen.

– Det er alltid en glede å ønske velkommen til et «første spadetak». Vestlandet trenger gode og effektive veisystemer, og vi er fornøyde med at dette komplekse prosjektet nå offisielt er i gang, sa utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik Statens vegvesen, under markeringen.

Det er store forventninger til prosjektet. Særlig er Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik entusiastisk rundt det potensialet den nye veien utløser for kommunen.

– Vi har ventet på dette sambandet i mange år. Det har vært forberedende arbeider med Sotrasambandet en stund, og gravemaskinene er i sving. Nå gleder vi oss stort over at arbeidet med sambandet bokstavelig talt skyter fart. Realisering av Sotrasambandet er helt avgjørende for å utvikle vekstkommunen Øygarden, sier ordfører Tom Georg Indrevik.

OPS-selskapet Sotra Link AS er allerede i gang med arbeid flere steder på strekningen. Utover våren øker aktiviteten på anlegget som skal stå ferdig i 2027, skriver Vegvesenet i meldingen.