Fra utbyggingen av Lerum Brygge i Sogndal. Foto: Arve Brekkhus

Fra utbyggingen av Lerum Brygge i Sogndal. Foto: Arve Brekkhus

Høyt aktivitetsnivå i vest – men usikre på tiden fremover

Bygge- og anleggsnæringen på Vestlandet har høyt aktivitetsnivå i alle sektorer utenom bolig, men står også foran store utfordringer når det gjelder rekruttering, innleie, leveranser og kostnadsnivå.