Maria Moræus Hanssen er oppnevnt som styreleder i Oslobygg KF. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Maria Moræus Hanssen oppnevnt som styreleder i Oslobygg

Maria Moræus Hanssen er oppnevnt som styreleder i Oslos nye byggforetak, Oslobygg KF. Med seg i styret får hun Petter Eiken (nestleder), Kari Andreassen og Knut Even Lindsjørn.

- Jeg er gladfor å kunne presentere et så solid styre i Oslobygg. Styret har bred topplederkompetanse og har erfaring fra tidligere omorganiseringer innen ulike bransjer. De fire medlemmene har en variert og komplementær kompetanse som blir viktig for Oslobygg i tiden fremover, sier byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen i en pressemelding.

Styreleder Maria Moræus Hanssen har hatt en rekke internasjonale topplederstillinger, senest som visekonsernsjef i Wintershall DEA. Tidligere har Moræus Hanssen vært konsernsjef i DEA Deutsche Erodel AG og hatt topplederstillinger i ENGIE Group, Aker ASA og StatoilHydro ASA. Moræus Hanssen har omfattende erfaring fra styrearbeid og omstillingsprosesser.

- Jeg gleder megtil å ta fatt på oppgaven. Å stå ansvarlig for et av Norges største eiendomsselskap blir både spennende og utfordrende. Oslobygg vil forvalte en stor eiendomsportefølje med engasjerte og dyktige ansatte som leverer prosjekter og tjenester for Oslo by og Oslos innbyggere. Den viktigste oppgaven fremover blir å sikre at det god earbeidet som allerede utføres blir med over i et nytt Oslobygg, sier Maria Moræus Hanssen i meldingen.

De øvrige medlemmene i Oslobyggs styre er Petter Eiken, styreleder i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Kari Andreassen som er styreleder i Omsorgsbygg Oslo KF og Knut Even Lindsjørn, styremedlem i Undervisningsbygg Oslo KF.

- Styret setter nå i gang arbeidet med å ansetteen daglig leder i Oslobygg og gjennomføre selve sammenslåingen av dagens foretak, sier byråd Victoria Marie Evensen.

Oslobygg KF vil ettergjennomføringsfasen få ansvar for bygging og drift av alle nye formålsbygg i kommunen. Oslobygg vil bestå av det som i dag er de kommunale foretakene Kultur-og idrettsbygg, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg.

Seksjonssjef i byrådsavdeling for næring og eierskap, Anders Berg, skal fungeresom midlertidig daglig leder inntil fast daglig leder er ansatt.

Oslobygg KF vil forvalte omlag 2,5 millioner kvadratmeter eiendom og blir en av Norges største byggherrer og eiendomsaktør.