Oslobygg KF blir en av landets største byggherrer. Sammenslåingen av byggforetakene i kommunen ble vedtatt i Oslo bystyre 29. januar. Arkivfoto.

Oslo etablerer ny byggherregigant

Oslobygg KF vil forvalte omlag 2,5 millioner kvadratmeter eiendom og blir dermed en av Norges største byggherrer og eiendomsaktører.

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap). Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Oslobygg KF vil bestå av det som i dag er de kommunale foretakene Kultur- og idrettsbygg, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg.
Sammenslåingen av byggforetakene ble vedtatt i Oslo bystyre 29. januar.

– Vi starter nå prosessen med å samle foretakene og jeg har stor tro på prosjektet. Ett større foretak er bedre rustet til å tilpasse seg fremtidige krav om hurtigere endringer og økt kompetanse innenfor teknologi, innovasjon og nye arbeidsmetoder, sier byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), i en pressemelding.

Ifølge kommunen tar de grepet for å få større og mer robuste fagmiljøer.

De mener det vil slå positivt ut for fremtidig rekruttering og gi bedre muligheter til å utvikle egne ansatte.

– Kommunen kan nå i større grad tilrettelegge for en mer effektiv bruk av kommunens tomter og bygge for flere formål i ett og samme prosjekt. Vi får mulighet til å fremme god klimapolitikk, og til å bekjempe arbeidskriminalitet. I tillegg står vi sterkere rustet til å ta i bruk ny teknologi i våre byggeprosjekter, sier byråden i meldingen.

Boligbyggs forvaltning av kommunale boliger vil fortsette i et eget foretak.

Årsaken er ifølge kommunen at Boligbygg skiller seg fra de øvrige foretakene når det gjelder leietakere, husleiemodell og finansiering.

I tillegg er det viktig å ivareta det boligsosiale formålet til Boligbygg, heter det i meldingen.

– Boligbygg har et viktig formål, nettopp å skaffe boliger til vanskeligstilte i Oslo. Jeg tror dette best ivaretas ved at denne delen av Boligbyggs virksomhet beholdes i et eget foretak, sier Evensen.

Gjennomføringsperioden starter nå og Oslobygg vil tidligst være operativt i starten av 2021. I gjennomføringsfasen vil dagens foretak fortsette sin vanlige drift.