Seminarleder Ove Munthe-Kaas fra Treteknisk i samtale med Mike Burnard fra InnoRenew i Slovenia.Spesialrådgiver medisin Liv Haugen fra Sykehusbygg.Fra Romsdal videregående skole.Inventar sykehus. Foto: Anders Q. Nyrud.

Mange ville lære om helseeffekter og bruk av tre i innemiljø

Fokus på et godt innemiljø blir stadig viktigere. Det var stor oppslutning da Treteknisk som en del av det nordiske nettverket "Wood interior: Health impact and indoor air using wood interior» arrangerte seminar om temaet. 

Entreprenører, arkitekter, produsenter og byggherrer med flere kom for å høre eksperter fra hele Europa dele nyeste kunnskap om hvordan bruk av tre påvirker helse og innemiljø. 

- Mennesket har vært eksponert for skog og trematerialer så lenge vi har eksistert, og det er ting som tyder på at tre skiller ut stoffer som virker positivt inn på oss og vår helse, heter det i en pressemelding.

- Vi merker at fokus på innemiljø er økende. Dette er et område der det for tiden skjer mye og behovet for kunnskap er stort, sier seminarleder Ove Munthe-Kaas fra Treteknisk.

De som deltok på seminaret fikk blant annet høre om studier som tyder på raskere rekonvalesens og mindre opplevd smerte om man ligger på pasientrom med innslag av tre. 

- Det er også forsket på hvordan bruk av tre påvirker stress. Mike Burnard fra InnoRenew i Slovenia viser i sitt arbeid hvordan stressnivået (kortisol) reduseres raskere i rom med treinteriør, heter det i meldingen.

- I Norge skal det investeres 8-9 milliarder de neste årene i sykehusbygg. Om bruk av tre kan føre til bedret rekonvalesens hos pasienter, vil det selvfølgelig være aktuelt å benytte tre i pasientrom, fortalte Liv Haugen fra Sykehusbygg.

Det etterlyses imidlertid mer forskning og dokumentasjon på området. Det stilles strenge krav til materialer brukt i sykehusbygg, blant annet i forhold til renhold og desinfeksjon. Dette vil antakelig kreve en form for overflatebehandling av tre. Hvordan kan vi overflatebehandle trematerialer uten at vi reduserer de unike egenskapene for mye? Ulrich Hundhausen fra Treteknisk fortalte om hvilke muligheter til overflatebehandling man har og forventet effekt av disse.

Tre og innemiljø er et viktig FoU-område for treindustrien framover. Både for å få fram nødvendig kunnskap og for å utvikle nye løsninger som fremmer de gode helseeffektene ved bruk av tre.

- Det blir spennende å se den videre utviklingen av arbeidet på dette området, sier Ove Munthe-Kaas fra Treteknisk.

Også helse og miljø i byggeperioden var på dagsorden under seminaret. NTNU og Veidekke undersøker blant annet hvordan arbeiderne opplever støy, støv og renhold på byggeplasser med ulike byggematerialer. Under seminaret ble det lagt fram foreløpige resultater fra prosjektet Lilleby i Trondheim.