Mange brudd på Gardermoens støyforskrift

Hver uke bryter flere hundre passasjerfly den nye flyforskriften for Oslo lufthavn, viser en rapport. Luftfartstilsynet mener bruddene er alvorlige.

Tallene er hentet fra Oslo lufthavns månedsrapport for april, melder NRK.

Fra april i år ble flyene pålagt å holde seg innenfor klart definerte luftkorridorer når de flyr inn og ut av Gardermoen. Målet er å begrense flystøyen. Nå viser det seg at flyene flyr feil flere hundre ganger i uka. Av nesten 6.000 avganger, var vel 1.200 utenfor korridorene. Det betyr at drøye 20 prosent av alle avgangene, bryter med reglene. Verst er situasjonen nord og sør for den østre rullebanen, noe som blant annet rammer tettstedet Sand.

Luftfartstilsynet ser alvorlig på regelbruddene.

– Det er klart at dette er et alvorlig brudd som det er nødvendig å rette opp i så raskt som overhodet mulig, sier spesialrådgiver Ronald Geirhovd.

Informasjonssjef Jo Kobro ved Oslo lufthavn sier det er beklagelig at så mange fly har fløyet utenfor korridorene.

– Vi har vært igjennom en måneds innkjøringsperiode, og vi har erfart at dette er komplisert. Når vi i tillegg ser at vi har hatt unøyaktigheter i de første prosedyrene som er lagt ut, har vi selvfølgelig tatt fatt i dette, sier Kobro.

I løpet av tre uker i april kom det inn til sammen 168 klager på flystøy fra beboere i kommunene rundt flyplassen.