Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) mener det fortsatt er nødvendig med omfattende kontroll av personer som krysser grensen. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) mener det fortsatt er nødvendig med omfattende kontroll av personer som krysser grensen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Mæland: Fortsatt nødvendig med omfattende innreisekontroll for alle

Selv om det lempes på innreisereglene for fullvaksinerte, blir det omfattende kontroll og testing på grensa. – Fortsatt nødvendig, mener justisministeren.

Fredag ettermiddag trenger ikke lenger fullvaksinerte og personer som har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene, å være i innreisekarantene etter å ha vært i utlandet.

Ved ankomst Norge må de likevel ha fylt ut et innreiseskjema, de må kunne framvise et norsk koronasertifikat som viser at de oppfyller kriteriene for å få fritak fra innreisekarantene, og de må testes for koronavirus.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) mener alt dette fortsatt er nødvendig for alle som skal komme inn i Norge.

Tungvint, men nødvendig

– Vi må unngå importsmitte og en potensiell ny nedstenging som en konsekvens av økt reiseaktivitet, som vi så i forbindelse med jul og nyttår, sier Mæland til NTB.

– Det handler rett og slett om at vi må vite hvem som kommer, og om man skal i karantene eller ikke. Dette er tungvint for oss alle, og vi skal ikke ha dette systemet lenger enn nødvendig. Men nå er det fortsatt nødvendig, sier hun videre.

Torsdag gikk beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet ut og sa at de er bekymret for at endringene i innreisereglene vil føre til flere reisende og økte køer ved grenseovergangene.

I dialog med politiet

Justisministeren sier at regjeringen daglig er i dialog med Politidirektoratet om grenseoppdraget, og at de vet at det er krevende å håndtere stadige endringer i regelverket.

– Da er det viktig for meg å si at de som jobber på grensen, jobber så godt de kan i en krevende situasjon, og at vi alle må vise tålmodighet med politi, toll, vektere eller kommuneansatte på grensen. De gjør en kjempeinnsats for vårt felles beste, sier Mæland.

Hun minner om at Utenriksdepartementet fortsatt anbefaler å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige, og at folk må være forberedt på kø. Det vil også bli mindre kø dersom alle har all dokumentasjon tilgjengelig og klar for kontroll.

– Er det planer om å bemanne opp grensestasjonene som følge av endringene i innreisekarantenereglene?

– Ja. I forbindelse med koronautbruddet i fjor ga vi politiet bevilgninger til å ansette 400 polititjenestepersoner som foreløpig skal benyttes på grenseoppdraget. I forrige uke foreslo vi i tillegg å gi en ekstra enkeltbevilgning til politiet slik at de kan ansette 100 politiutdannede ekstra nå, svarer statsråden.