Må ta lærdom av skredkatastrofen og avklare ansvarsforhold

Onsdag la ekspertgruppen frem sin rapport rundt de bakenforliggende årsakene til det tragiske skredet i Gjerdrum på Romerike. De kom frem til at erosjon i en bekk var hovedårsaken.