Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture

Lyser ut totalentreprise på 1,5 milliarder for nytt akuttsykehus

I månedsskiftet november/desember legger Sjukehuset Nordmøre og Romsdal-prosjektet ut en totalentreprise verdt rundt 1,5 milliarder på det nye akuttsykehuset i Molde.

Fakta om Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Planleggingen av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) er inne i sluttfasen av forprosjektet og skal etter planen stå klart i 2022. Det nye sykehuset vil inneholde et nytt felles akuttsykehus på Hjelset og et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal skal erstatte de to sykehusene i Kristiansund og Molde og vil dekke et opptaksområde i Nordmøre og Romsdal på rundt 130.000 innbyggarar.

Byggestart for akuttsykehuset er planlagt til november 2018.

Det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund skal være i eksisterende sykehusbygg i Kristiansund.

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal er planlagt ferdig i 2021 og kan takast i bruk i 2022.

Kontrakten inneholder både bygg og teknikk knyttet byggingen av det nye akuttsykehuset på Hjelset i Molde.

- Vi er i rute. Vi holder budsjettet og vi vil levere en solid forprosjektrapport, sier prosjektdirektør Helle Jensen i en pressemelding.

Det er nå en drøy måned til forprosjektet blir lagt fram for behandling i styret i Helse Møre og Romsdal. I månedsskiftet november/desember legger SNR-prosjektet ut en totalentreprise med en størrelse på rundt 1,5 milliarder kroner.

Arbeidet med ombygging av sykehuset i Kristiansund kommer som en egen entreprise senere i prosjektperioden.

AF Decom AS, en av de største riveentreprenørene i Norge, er allerede innstilt for oppdraget med å rive de gamle psykiatribyggene på Hjelset.

Kontraktsummen for oppdraget er på rundt 10 millioner kroner.

- Vi starter rivearbeidet på Hjelset i januar 2018 og arbeidet vil holde på til juni samme år. I mars 2018 går vi i gang med viktig infrastrukurarbeid på sykehustomta og vi legger ut en entreprise for dette oppdraget i løpet av neste uke, sier Jensen.

Behandlingen av forprosjektet skjer i styret i Helse Møre og Romsdal 29.november og i styret i Helse Midt-Norge 7. desember. Planlagte aktiviteter i 2018 er blant annet riving av bygg, infrastrukturarbeid, detaljprosjektering og oppstart av byggingen av akuttsykehuset på Hjelset.