Bussveien på Gausel i Rogaland. Illustrasjon: Multiconsult

Lyser ut kontrakt på Bussveien i Rogaland

Rogaland fylkeskommune lyser ut kontrakten for bygging av en 1,3 kilometer lang strekning av Bussveien mellom Stavanger og Sandnes.

Det skriver fylkeskommunen i en pressemelding på sine nettsider.

– Vi ser fram til å starte bygging mellom Diagonalen og Gausel stasjon, sier prosjektleder i Bussveien, Pål Thornes i pressemeldingen.

Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken i Rogaland.

Thornes ser for seg at det blir mulig å skrive kontrakt i juni med den entreprenøren som blir valgt, slik at arbeidet kan starte i august.

– Det er fastsatt en byggetid på cirka to og et halvt år, og allerede fra august blir det graving på østsiden av veien, langs hele strekningen. Det er likevel entreprenøren som legger den endelige planen for hvor arbeidet starter, sier han.

Midstilt løsning

Bussvei-strekningen som nå skal bygges er 1,3 kilometer lang, og går fra rundkjøringen ved Boganesveien og Gauselvågen i nord, til rett før rundkjøringen ved Gausel stasjon i sør. For å sikre tilstrekkelig fremkommelighet for bussen, bygges strekningen med midtstilt løsning slik det er gjort lenger nord på fylkesvei 44. I tillegg til selve bussfeltet i midten, kommer sykkelfelt og fortau på begge sider av veien, heter det i pressemeldingen.
– Vi bygger også to busstasjoner på strekningen, og nye underganger ved Teglverksbakken og Gauselkneiken, sier Thornes.

Vann- og avløpsledninger i store deler av området blir også skiftet ut og erstattet med nye, skriver fylkeskommunen.

Flere kontrakter

I løpet av starten av mai lyses også neste strekning av Bussveien på Gausel ut på anbud, en 900 meter lang strekning fra Gausel stasjon til Nådlandsbråtet.

– I tillegg til å bygge selve Bussveien skal vi lage to nye underganger, én ved Gausel stasjon, og én ved Nådlandsbråtet, forteller prosjektleder for strekningen, Åsne Nord-Varhaug.

Hun forklarer at denne strekningen blir lyst ut som såkalt totalentreprise. Det betyr at i motsetning til strekningen mellom Diagonalen og Gausel stasjon, er ikke denne strekningen klar for bygging enda.
– Vi forventer å skrive kontrakt med entreprenør i høst. Entreprenøren som blir valgt, må deretter prosjektere arbeidet, noe som blant annet innebærer å lage såkalte byggetegninger før byggingen kan starte, forklarer Nord-Varhaug.
Byggetid er satt til to år.