Lover bankpakke 2 om kort tid

Tre måneder etter at regjeringens bankpakke 2 ble varslet, er pakken snart klar for lansering.

Pakken skal få fart på tilgangen på kreditt til næringslivet.

Bransjepolitisk direktør i Norsk Industri Knut E. Sunde mener det har tatt altfor lang tid å få satt pakken ut i livet. Men statssekretær Ole Morten Geving i Finansdepartementet sier til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) at det har det vært en tidkrevende prosess å få på plass de nødvendige avklaringer i forhold til kontrollorganet ESA og regelverket for statsstøtte.

- Det ligger ingen dramatikk i dette. Slike prosesser tar tid. ESA har stilt spørsmål ved en del ting som har krevd nærmere svar fra oss. Blant annet gjelder det utformingen av de instrumentene vi vil benytte oss av i forhold til det andre land har lagt opp til. Men det har ikke oppstått noen fundamental uenighet som betyr at pakken ikke lar seg gjennomføre, sier Geving - som legger til at regjeringen nå står «helt i innspurten».

Sunde fastholder kritikken og sier til ANB at det ennå kan gå flere måneder før bedriftene kan gjøre seg nytte av bedre tilgang på kreditt.